Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

word-spacing

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości word-spacing

Za pomocą właściwości word-spacing możemy określić rozmiar dodatkowego odstępu pomiędzy wyrazami tworzącymi tekst interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Informacje techniczne o właściwości word-spacing

przeznaczenie

element HTML każdego typu

pozycja

dowolna

dziedziczenie

tak

wartość initial

normal

wyjątki initial

brak

animowanie

tak, lecz tylko wartość rozmiar

Interpretacja właściwości word-spacing

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis wartości właściwości word-spacing

normal

Wyjaśnienie

Wartość normal jest domyślną wartością właściwości word-spacing.

Domyślnie wyrazy tworzące tekst elementu HTML nie posiadają dodatkowego odstępu pomiędzy sobą (są oddzielone od siebie białymi znakami).

Przykład

 word-spacing:normal;
wyrazy tworzące tekst tego elementu "div" nie posiadają dodatkowego odstępu pomiędzy sobą

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   wyrazy tworzące tekst tego elementu "div" nie posiadają dodatkowego odstępu pomiędzy sobą
  </div>

 </body>
</html>

rozmiar

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości word-spacing oraz dowolnej liczby wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną możemy określić rozmiar dodatkowego odstępu pomiędzy wyrazami tworzącymi tekst interesującego nas elementu HTML.

Wartości ujemne

wartości ujemne zwężają odstęp pomiędzy wyrazami tworzącymi tekst elementu HTML, lecz nie wszystkie przeglądarki internetowe muszą interpretować tę cechę

Przykład

 word-spacing:20px;
rozmiar dodatkowego odstępu pomiędzy wyrazami tworzącymi tekst tego elementu "div" wynosi 20 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "word-spacing" wraz z wartością "20px"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    word-spacing:20px;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   rozmiar dodatkowego odstępu pomiędzy wyrazami tworzącymi tekst tego elementu "div" wynosi 20 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "word-spacing" wraz z wartością "20px"
  </div>

 </body>
</html>