Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

cite

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu cite

Element cite reprezentuje zawartość, którą powinna być treść wskazująca na tytuł, źródło lub autora (jednego człowieka, kilka osób lub całej organizacji) danej pracy twórczej. Przykładową pracą twórczą może być: książka, esej, wiersz, zapis, notatka, utwór muzyczny, skrypt programu komputerowego, film, program telewizyjny, gra, rzeźba, obraz, sztuka teatralna, utwór opery, miuzikal, wystawa, strona internetowa, post na blogu, komentarz na blogu, post na forum, komentarz na forum, pisemne oświadczenie, ustne oświadczenie itp.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie cite

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<blockquote>
 <h1>Mój ulubiony cytat</h1>

 <p>Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy.</p>

 <footer>
  <cite>Leonardo da Vinci</cite>
 </footer>
</blockquote>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "cite" jest element "footer". Wspomniany element "footer" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "footer", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "cite".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<blockquote>
 <h1>Mój ulubiony cytat</h1>

 <p>Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy.</p>

 <footer>
  <cite>Leonardo da Vinci</cite>
 </footer>
</blockquote>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "cite" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "Leonardo da Vinci", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "cite".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<cite> ... </cite>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

inline

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu cite

cite {
 font-style:italic;
}

Interpretacja elementu cite

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak