Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Struktury HTML

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Język HTML oferuje nam wiele różnych elementów HTML, które możemy wykorzystać w naszym kodzie HTML.

Każdy element HTML występujący w kodzie HTML ma jakiś wpływ na całą strukturę dokumentu HTML. Każdy element HTML występujący w kodzie HTML jest częścią struktury HTML, którą to strukturę HTML wspomniany element HTML buduje.

Każdy element HTML występujący w języku HTML z reguły reprezentuje sobą coś unikalnego lub przynajmniej coś, co z założenia dany element HTML powinien sobą reprezentować.

Niektóre elementy HTML występujące w języku HTML wraz z innymi elementami HTML występującymi w języku HTML z góry przeznaczone są do budowania określonych struktur HTML.

Przykładowo. Za pomocą elementu html, elementu head oraz elementu body możemy utworzyć podstawową strukturę HTML, która to struktura HTML (zbudowana z elementu html, elementu head oraz elementu body) jest zazwyczaj częścią każdego dokumentu HTML.

W kodzie HTML dokumentu HTML za pomocą elementów HTML należących do kategorii nagłówek zawartości oraz za pomocą elementów HTML należących do kategorii sekcja zawartości między innymi możemy tworzyć różne sekcje zawartości o czym mogliśmy przekonać się już w poprzednich częściach tego kursu HTML.

W języku HTML występuje wiele różnych struktur HTML zbudowanych z różnych elementów HTML, dlatego o niektórych kolejnych strukturach HTML powiemy sobie co nieco w następnych krokach.