Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

article

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu article

Element article reprezentuje sekcję typu article, której zawartość powinna reprezentować samodzielną, niezależną, tworzącą całość treść.

Zawartością elementu article może być:

 • artykuł magazynu
 • artykuł gazety
 • artykuł techniczny
 • artykuł szkolny
 • esej
 • raport
 • blog
 • post mediów społecznościowych
 • każda inna samodzielna, niezależna, tworząca całość treść

Dodatkowe artykuły związane z elementem article

Informacje techniczne o elemencie article

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Przykładowy Kod HTML

<main>
 <article>
  <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
  <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
 </article>
</main>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "article" jest element "main". Wspomniany element "main" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "main", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "article".

kontekst wewnętrzny

zawartość opływająca, lecz nie element main jako element potomek

Przykładowy Kod HTML

<main>
 <article>
  <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
  <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
 </article>
</main>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "article" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca oraz które nie są zakazanym kontekstem wewnętrznym elementu "article", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "h1" oraz element "p", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "article".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<article> ... </article>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display
 • block (jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje element article)

 • inline (jeżeli przeglądarka internetowa nie interpretuje elementu article)

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu article

/* jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje element "article" */
article {
 display:block;
}

Interpretacja elementu article

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji elementu .