Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

article

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu article

Element article reprezentuje sekcję typu article, której zawartość powinna reprezentować: post forum, artykuł magazynu, artykuł gazety, nasz własny artykuł, wstęp na blogu, komentarz użytkownika, interaktywny widget lub każdą inną samodzielną, niezależną, tworzącą całość treść.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie article

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Przykładowy Kod HTML

<main>
 <article>
  <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
  <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
 </article>
</main>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "article" jest element "main". Wspomniany element "main" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "main", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "article".

kontekst wewnętrzny

zawartość opływająca, lecz nie element main jako element potomek

Przykładowy Kod HTML

<main>
 <article>
  <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
  <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
 </article>
</main>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "article" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca oraz które nie są zakazanym kontekstem wewnętrznym elementu "article", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "h1" oraz element "p", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "article".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<article> ... </article>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu article

article {
 display:block;
}

Interpretacja elementu article

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji elementu .