Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

b

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu b

Element b reprezentuje zawartość, którą powinna być treść stanowiąca słowo lub frazę, którą chcemy wyróżnić w danej treści w celach praktycznych, lecz której nie chcemy nadać żadnego dodatkowego znaczenia, tak jak ma to miejsce w przypadku treści reprezentowanej przez zawartość elementu em, elementu strong lub elementu mark.

Dodatkowe artykuły związane z elementem b

Informacje techniczne o elemencie b

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<p>
  Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.
</p>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "b" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "b".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<p>
  Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.
</p>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "b" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "róża", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "b".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<b> ... </b>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

inline

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu b

b {
  font-weight:bolder;
}

Interpretacja elementu b

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak