Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

rb

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu rb

Element rb reprezentuje zawartość, którą powinna być treść stanowiąca treść bazową elementu ruby.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie rb

kategoria ogólna

brak

kontekst zewnętrzny

jako element dziecko elementu ruby

Przykładowy Kod HTML

<ruby>
  <rb>日本語</rb>
  <rp>(</rp><rt>nihongo</rt><rp>)</rp>
</ruby>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "rb" jest element "ruby", dla którego wspomniany element "rb" jest elementem dzieckiem, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "ruby", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "rb".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<ruby>
  <rb>日本語</rb>
  <rp>(</rp><rt>nihongo</rt><rp>)</rp>
</ruby>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "rb" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "日本語", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "rb".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<rb> ... </rb>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

tag może zostać pominięty, lecz tylko jeżeli bezpośrednio po danym elemencie rb występuje element rb, element rt, element rtc lub element rp lub jeżeli bezpośrednio po danym elemencie rb nie występuje żadna inna zawartość, która z założenia miałaby należeć do zawartości elementu rodzica danego elementu rb

CSS display
  • inline (jeżeli przeglądarka internetowa nie interpretuje danego elementu rb)

  • ruby-base (jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje dany element rb)

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu rb

/* jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje element "rb" */
rb {
  display:ruby-base;
}

Interpretacja elementu rb

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji elementu .