Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

order

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Opis właściwości order

Za pomocą właściwości order możemy określić kolejność wyświetlania się w oknie przeglądarki internetowej elementów dzieci interesującego nas elementu HTML. Mowa tu o elementach dzieciach elementu HTML tworzącego układ elastyczny lub elementu HTML tworzącego układ siatki.

Informacje dodatkowe

brak

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości order

przeznaczenie
 • element dziecko elementu HTML typu flex

 • element dziecko elementu HTML typu inline-flex

 • element dziecko elementu HTML typu grid

 • element dziecko elementu HTML typu inline-grid

pozycja

static, relative

dziedziczenie

nie

wartość initial

0

wyjątki initial

brak

animowanie

tak

Interpretacja właściwości order

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie (interpretuje od wersji 11, lecz z wieloma możliwymi błędami)

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości order

liczba całkowita

Opis

Za pomocą właściwości order oraz dowolnej liczby całkowitej możemy określić kolejność wyświetlania się w oknie przeglądarki internetowej elementów dzieci interesującego nas elementu HTML (im mniejsza liczba całkowita tym element dziecko zostanie wyświetlony wcześniej w oknie przeglądarki internetowej).

W przypadku posiadania tej samej wartości właściwości "order" przez dwa lub więcej elementy dzieci tego samego elementu HTML, wtedy o kolejności wyświetlania się elementów dzieci w oknie przeglądarki internetowej decyduje to, jaką kolejność w kodzie HTML zajmuje poszczególny element dziecko. Im element dziecko niżej w kodzie HTML, tym element dziecko zostaje wyświetlony w późniejszej kolejności w oknie przeglądarki internetowej.

Przykład

 order:2;
 order:3;
 order:1;
div - 1
div - 2
div - 3

Kolejność wyświetlania się w oknie przeglądarki internetowej elementów dzieci przykładowego elementu "div#flexbox" została zmieniona, ponieważ do każdego ze wspomnianych elementów dzieci przykładowego elementu "div#flexbox" została dodana właściwość "order" wraz z odpowiednią wartością.

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #flexbox {
    display:flex;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #flexbox > div {
    padding:0.5em;
   }

   #flexbox > :nth-child(1) {
    order:2;
    background-color:red;
   }

   #flexbox > :nth-child(2) {
    order:3;
    background-color:orange;
   }

   #flexbox > :nth-child(3) {
    order:1;
    background-color:yellow;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>