Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Zawartość tekstowa

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Do kategorii zawartość tekstowa nie należy żaden element HTML. Zawartość tekstowa to po prostu tekst, czyli ciąg znaków składający się z dowolnych znaków, również z białych znaków, czyli takich znaków jak: spacja, tabulator, znak przejścia do nowej linii.

Zawartość tekstowa może być zawartością wielu elementów HTML.

Przykład:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Moje ulubione rzeczy</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Mój blog</h1>

  <article>
   <h2>Mój ulubiony kwiat</h2>
   <p>Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
   <p>Ponieważ róża to symbol miłości.</p>
  </article>

 </body>
</html>

W naszej przykładowej strukturze HTML zawartość tekstowa występuje w kilku miejscach.

Zawartością tekstową elementu title jest ciąg znaków Moje ulubione rzeczy.

Zawartością tekstową elementu h1 jest ciąg znaków Mój blog.

Zawartością tekstową elementu h2 jest ciąg znaków Mój ulubiony kwiat.

Zawartością tekstową pierwszego elementu p jest ciąg znaków Moim ulubionym kwiatem jest  oraz znak ..

Zawartością tekstową drugiego elementu p jest ciąg znaków Ponieważ róża to symbol miłości..

Zawartością tekstową elementu b jest ciąg znaków róża.

Kategoria zawartość tekstowa odgrywa ważną rolę w odniesieniu do kontekstów HTML, o których powiemy sobie wkrótce.