Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

:first-of-type

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie selektora :first-of-type

   :first-of-type { ... }
  

Selektor :first-of-type odwołuje się do każdego elementu HTML, którego cechy w danym momencie spełniają zasadę pseudoklasy :first-of-type.

Cechy elementu HTML spełniają zasadę pseudoklasy :first-of-type, gdy w danym momencie dany element HTML jest pierwszym elementem swojego typu względem ewentualnych pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica.

Dodatkowe techniczne informacje o selektorze :first-of-type

ograniczenie - elementy HTML

brak

ograniczenie - właściwości CSS

brak

Przykładowa reguła CSS, selektor :first-of-type

p:first-of-type {
 color:red;
}

Wyjaśnienie przykładowej reguły CSS

   p:first-of-type { color:red; }
  
p:first-of-type

do każdego elementu p, który jest pierwszym elementem typu p względem pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica

color

dodaj właściwość CSS, która zmieni kolor tekstu elementu HTML

red

na barwę czerwoną

Kod źródłowy przykładowego dokumentu HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   p:first-of-type {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   <p>
    tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" jest koloru czerwonego, ponieważ ten element "p" jest pierwszym elementem typu "p" względem pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica
   </p>

   <p>
    tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element "p" nie jest pierwszym elementem typu "p" względem pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica, lecz jest drugim
   </p>
  </div>

  <hr>

  <div>
   <div>
    tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "div" nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element HTML nie jest pierwszym elementem typu "p" względem pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica, lecz jest pierwszym elementem typu "div"
   </div>

   <p>
    tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" jest koloru czerwonego, ponieważ ten element "p" jest pierwszym elementem typu "p" względem pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica
   </p>

   <p>
    tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element "p" nie jest pierwszym elementem typu "p" względem pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica, lecz jest drugim
   </p>
  </div>

 </body>
</html>

Rezultat

tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" jest koloru czerwonego, ponieważ ten element "p" jest pierwszym elementem typu "p" względem pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica

tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element "p" nie jest pierwszym elementem typu "p" względem pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica, lecz jest drugim


tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "div" nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element HTML nie jest pierwszym elementem typu "p" względem pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica, lecz jest pierwszym elementem typu "div"

tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" jest koloru czerwonego, ponieważ ten element "p" jest pierwszym elementem typu "p" względem pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica

tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element "p" nie jest pierwszym elementem typu "p" względem pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica, lecz jest drugim

Interpretacja selektora :first-of-type

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji selektora .