Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

zawartość frazowana

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Wyjaśnienie

Do kategorii należą przede wszystkim elementy HTML, które wraz z tekstem (czyli wraz z zawartością tekstową składającą się z dowolnego ciągu znaków) mogą tworzyć akapit treści, który może znaleźć się w zawartości elementu p lub w zawartości każdego innego elementu HTML, którego elementem dzieckiem może być element p.

Elementy HTML należące do danej kategorii

 1. a
 2. abbr
 3. area
 4. audio
 5. b
 6. bdi
 7. bdo
 8. br
 9. button
 10. canvas
 11. cite
 12. code
 13. data
 14. datalist
 15. del
 16. dfn
 17. em
 18. embed
 19. i
 20. iframe
 21. img
 22. input
 23. ins
 24. kbd
 25. keygen
 26. label
 27. map
 28. mark
 29. meter
 30. noscript
 31. object
 32. output
 33. progress
 34. q
 35. ruby
 36. s
 37. samp
 38. script
 39. select
 40. small
 41. span
 42. strong
 43. sub
 44. sup
 45. template
 46. textarea
 47. time
 48. u
 49. var
 50. video
 51. wbr
 52. TEKST
 1. Element area należy do kategorii zawartość frazowana, lecz tylko wtedy gdy jednym z elementów przodków danego elementu area jest element map.