Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

zawartość frazowana

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Wyjaśnienie

Do kategorii zawartość frazowana należą przede wszystkim elementy HTML, które wraz z tekstem, czyli wraz z zawartością tekstową składającą się z dowolnego ciągu znaków, mogą tworzyć akapit treści, jaki może znaleźć się w zawartości elementu p lub w zawartości każdego innego elementu HTML, którego elementem dzieckiem może być element p.

Elementy HTML należące do danej kategorii

 1. a
 2. abbr
 3. area
 4. audio
 5. b
 6. bdi
 7. bdo
 8. br
 9. button
 10. canvas
 11. cite
 12. code
 13. data
 14. datalist
 15. del
 16. dfn
 17. em
 18. embed
 19. i
 20. iframe
 21. img
 22. input
 23. ins
 24. kbd
 25. label
 26. link
 27. map
 28. mark
 29. meter
 30. noscript
 31. object
 32. output
 33. picture
 34. progress
 35. q
 36. ruby
 37. s
 38. samp
 39. script
 40. select
 41. small
 42. span
 43. strong
 44. sub
 45. sup
 46. template
 47. textarea
 48. time
 49. u
 50. var
 51. video
 52. wbr
 53. TEKST
 1. Element area należy do kategorii zawartość frazowana, lecz tylko wtedy gdy jednym z elementów przodków danego elementu area jest element map.