Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Sekcje

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Do kategorii sekcje należą przede wszystkim elementy HTML, których zadaniem jest budowa sekcji zawartości, których z kolei zadaniem jest dzielenie zawartości znajdującej się w części BODY dokumentu HTML na różne tematyczne sekcje.

Do kategorii sekcje należy również element HTML, który tworzy część BODY dokumentu HTML. Wspomnianym elementem HTML jest element body.

Przykład:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Moje ulubione rzeczy</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Mój blog</h1>

  <article>
   <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
   <p>Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
   <p>Ponieważ róża to symbol miłości.</p>
  </article>

  <article>
   <h1>Mój ulubiony kolor</h1>
   <p>Moim ulubionym kolorem jest kolor <b>błękitny</b>.</p>
   <p>Ponieważ błękitny to kolor nieba.</p>
  </article>

 </body>
</html>

Dzięki elementom HTML należącym do kategorii sekcje nasza przykładowa struktura HTML posiada część BODY. Zawartość znajdująca się w części BODY dokumentu HTML z reguły w dużym stopniu przeznaczona jest bezpośrednio dla użytkownika. Innymi słowy zawartość znajdująca się w części BODY dokumentu HTML reprezentuje treść, która zostanie wyświetlona w oknie przeglądarki internetowej dla użytkownika.

W naszej przykładowej strukturze HTML element h1 wraz z ciągiem znaków Mój blog pełni rolę tytułu, którego celem jest określenie tematu sekcji zawartości tworzonej w elemencie body.

W naszej przykładowej strukturze HTML element h1 wraz z ciągiem znaków Mój ulubiony kwiat pełni rolę tytułu, którego celem jest określenie tematu sekcji zawartości tworzonej przez pierwszy element article.

W naszej przykładowej strukturze HTML element h1 wraz z ciągiem znaków Mój ulubiony kolor pełni rolę tytułu, którego celem jest określenie tematu sekcji zawartości tworzonej przez drugi element article.

O pozostałych elementach HTML należących do kategorii sekcje oraz o kilku innych zagadnieniach dotyczących sekcji zawartości powiemy sobie znacznie później.