Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

datalist

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu datalist

Element datalist reprezentuje predefiniowaną listę opcji wyboru, która może zostać powiązana z elementem input za pomocą jego atrybutu list.

Dodatkowe artykuły związane z elementem datalist

Informacje techniczne o elemencie datalist

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<form>
 <label>Podaj Twój ulubiony rodzaj muzyki: <input list="lista-sugestii-1"></label>

 <datalist id="lista-sugestii-1">
  <option>techno</option>
  <option>rock</option>
  <option>pop</option>
  <option>trance</option>
 </datalist>

 <button type="submit">zatwierdź</button>
</form>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "datalist" jest element "form". Wspomniany element "form" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "form", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "datalist".

kontekst wewnętrzny
 • zero lub więcej elementów option, jak również ewentualnie zawartość skryptowa

  Przykładowy Kod HTML

  <form>
   <label>Podaj Twój ulubiony rodzaj muzyki: <input list="lista-sugestii-1"></label>
  
   <datalist id="lista-sugestii-1">
    <option>techno</option>
    <option>rock</option>
    <option>pop</option>
    <option>trance</option>
   </datalist>
  
   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "datalist" są wyłącznie elementy "option", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "option", element "option", element "option" oraz element "option", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "datalist".

  Przykładowy Kod HTML

  <form>
   <label>Podaj Twój ulubiony rodzaj muzyki: <input list="lista-sugestii-1"></label>
  
   <datalist id="lista-sugestii-1">
    <option>techno</option>
    <option>rock</option>
    <option>pop</option>
    <option>trance</option>
  
    <template id="szablon-1">
     <ins>
      <iframe src="dynamiczna-statystyka-01.html"></iframe>
     </ins>
    </template>
    <script src="skrypt-01.js"></script>
   </datalist>
  
   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "datalist" są wyłącznie elementy "option" oraz elementy HTML, które należą do kategorii zawartość skryptowa, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "option", element "option", element "option", element "option", element "template" oraz element "script", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "datalist".

 • zawartość frazowana

  Przykładowy Kod HTML

  <form>
   <label>Podaj Twój ulubiony rodzaj muzyki: <input list="lista-sugestii-1"></label>
  
   <datalist id="lista-sugestii-1">
    <label>
     Lub wybierz z podanej listy:
     <select>
      <option>techno</option>
      <option>rock</option>
      <option>pop</option>
      <option>trance</option>
     </select>
    </label>
   </datalist>
  
   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "datalist" jest wyłącznie element HTML, który należy do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "label", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "datalist".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

Element datalist posiada zdolność fallback. Zdolność fallback elementu datalist uaktywnia się w momencie gdy przeglądarka internetowa nie interpretuje elementu datalist.

składnia HTML

<datalist> ... </datalist>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display
 • none (jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje element datalist)

 • inline (jeżeli przeglądarka internetowa nie interpretuje elementu datalist)

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu datalist

/* jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje element "datalist" */
datalist {
 display:none;
}

Interpretacja elementu datalist

Firefox

tak

Nie interpretuje elementu "datalist", który został powiązany z elementem input posiadającym atrybut type o wartości date, time, number, range lub color.

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji elementu .