Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

dl

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu dl

Element dl reprezentuje listę zagadnień, której zawartość powinna reprezentować grupę lub grupy tematycznie powiązanych ze sobą treści, np. pytań i odpowiedzi, terminów i definicji, kategorii i tematów itp.

Dodatkowe artykuły związane z elementem dl

Informacje techniczne o elemencie dl

kategoria ogólna
 • zawartość opływająca

 • zawartość namacalna, jednak tylko wtedy gdy elementem dzieckiem danego elementu dl jest przynajmniej jeden element dt, po którym występuje przynajmniej jeden element dd lub gdy elementem dzieckiem danego elementu dl jest przynajmniej jeden element div, którego elementem dzieckiem jest przynajmniej jeden element dt, po którym występuje przynajmniej jeden element dd

kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Przykładowy Kod HTML

<main>
 <dl>
  <dt>Stolica Polski?</dt>
  <dd>Warszawa</dd>

  <dt>Jeden z kolorów nieba?</dt>
  <dd>Niebieski</dd>

  <dt>Jeden z owoców?</dt>
  <dd>Czereśnia</dd>
 </dl>
</main>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "dl" jest element "main". Wspomniany element "main" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "main", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "dl".

kontekst wewnętrzny
 • może nim być zero lub więcej grup elementów HTML składających się z przynajmniej jednego lub więcej elementów dt, po których musi wystąpić przynajmniej jeden lub więcej elementów dd, ponadto ewentualnie po, przed lub pomiędzy wspomnianymi elementami HTML może wystąpić zawartość skryptowa

  Przykładowy Kod HTML

  <main>
   <dl>
    <dt>Stolica Polski?</dt>
    <dd>Warszawa</dd>
  
    <dt>Jeden z kolorów nieba?</dt>
    <dd>Niebieski</dd>
  
    <dt>Jeden z owoców?</dt>
    <dd>Czereśnia</dd>
   </dl>
  </main>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "dl" są wyłącznie grupy elementów HTML składające się z elementów "dt" oraz elementów "dd", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "dt" oraz element "dd", element "dt" oraz element "dd", element "dt" oraz element "dd", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "dl".

  Przykładowy Kod HTML

  <main>
   <dl>
    <dt>Stolica Polski?</dt>
    <dd>Warszawa</dd>
  
    <dt>Jeden z kolorów nieba?</dt>
    <dd>Niebieski</dd>
  
    <dt>Jeden z owoców?</dt>
    <dd>Czereśnia</dd>
  
    <template id="szablon-1">
     <ins>
      <iframe src="dynamiczna-statystyka-01.html"></iframe>
     </ins>
    </template>
    <script src="skrypt-01.js"></script>
   </dl>
  </main>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "dl" są wyłącznie grupy elementów HTML składające się z elementów "dt" oraz elementów "dd", jak również elementy HTML, które należą do kategorii zawartość skryptowa, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "dt" oraz element "dd", element "dt" oraz element "dd", element "dt" oraz element "dd", element "template" oraz element "script", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "dl".

 • przynajmniej jeden lub więcej elementów div, jak również ewentualnie zawartość skryptowa

  Przykładowy Kod HTML

  <main>
   <dl>
    <div>
     <dt>Stolica Polski?</dt>
     <dd>Warszawa</dd>
    </div>
  
    <div>
     <dt>Jeden z kolorów nieba?</dt>
     <dd>Niebieski</dd>
    </div>
  
    <div>
     <dt>Jeden z owoców?</dt>
     <dd>Czereśnia</dd>
    </div>
   </dl>
  </main>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "dl" są wyłącznie elementy "div", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "div", element "div" oraz element "div", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "dl".

  Przykładowy Kod HTML

  <main>
   <dl>
    <div>
     <dt>Stolica Polski?</dt>
     <dd>Warszawa</dd>
    </div>
  
    <div>
     <dt>Jeden z kolorów nieba?</dt>
     <dd>Niebieski</dd>
    </div>
  
    <div>
     <dt>Jeden z owoców?</dt>
     <dd>Czereśnia</dd>
    </div>
  
    <template id="szablon-1">
     <ins>
      <iframe src="dynamiczna-statystyka-01.html"></iframe>
     </ins>
    </template>
    <script src="skrypt-01.js"></script>
   </dl>
  </main>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "dl" są wyłącznie elementy "div" oraz elementy HTML, które należą do kategorii zawartość skryptowa, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "div", element "div", element "div", element "template" oraz element "script", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "dl".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<dl> ... </dl>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

block

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu dl

dl {
 display:block;
 margin-top:1em;
 margin-bottom:1em;
}

dl dl {
 margin:0;
}

ol dl {
 margin:0;
}

ul dl {
 margin:0;
}

Interpretacja elementu dl

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak