Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

dl

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu dl

Element dl reprezentuje listę zagadnień, której zawartość powinna reprezentować grupy powiązanych ze sobą tematycznie treści, np. pytań i odpowiedzi, terminów i definicji itp.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie dl

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Przykładowy Kod HTML

<main>
 <dl>
  <dt>Stolica Polski?</dt>
  <dd>Warszawa</dd>

  <dt>Jeden z kolorów nieba?</dt>
  <dd>Niebieski</dd>

  <dt>Jeden z owoców?</dt>
  <dd>Czereśnia</dd>
 </dl>
</main>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "dl" jest element "main". Wspomniany element "main" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "main", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "dl".

kontekst wewnętrzny

mogą nim być grupy elementów HTML składających się z przynajmniej jednego lub więcej elementów dt, po których musi znaleźć się przynajmniej jeden lub więcej elementów dd, ewentualnie po, przed lub pomiędzy wspomnianymi elementami HTML może wystąpić zawartość skryptowa

Przykładowy Kod HTML

<main>
 <dl>
  <dt>Stolica Polski?</dt>
  <dd>Warszawa</dd>

  <dt>Jeden z kolorów nieba?</dt>
  <dd>Niebieski</dd>

  <dt>Jeden z owoców?</dt>
  <dd>Czereśnia</dd>
 </dl>
</main>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "dl" są wyłącznie grupy kilku elementów "dt" oraz elementów "dd", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "dt" oraz element "dd", element "dt" oraz element "dd", element "dt" oraz element "dd", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "dl".

Przykładowy Kod HTML

<main>
 <dl>
  <dt>Stolica Polski?</dt>
  <dd>Warszawa</dd>

  <dt>Jeden z kolorów nieba?</dt>
  <dd>Niebieski</dd>

  <dt>Jeden z owoców?</dt>
  <dd>Czereśnia</dd>

  <template id="szablon-1">
   <ins>
    <iframe src="dynamiczna-statystyka-01.html"></iframe>
   </ins>
  </template>
  <script src="skrypt-01.js"></script>
 </dl>
</main>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "dl" są wyłącznie grupy kilku elementów "dt" oraz elementów "dd" oraz elementy HTML, które należą do kategorii zawartość skryptowa, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "dt" oraz element "dd", element "dt" oraz element "dd", element "dt" oraz element "dd", element "template" oraz element "script", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "dl".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<dl> ... </dl>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu dl

dl {
 display:block;
 margin-top:1em;
 margin-bottom:1em;
}

dl dl {
 margin:0;
}

ol dl {
 margin:0;
}

ul dl {
 margin:0;
}

Interpretacja elementu dl

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak