Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

samp

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu samp

Element samp reprezentuje zawartość, którą powinna być treść, która została wygenerowana przez skrypt programu komputerowy lub system obliczeniowy.

Dodatkowe artykuły związane z elementem samp

Informacje techniczne o elemencie samp

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<p>
  Data ostatniego logowania: <samp>Czwartek Lipiec 30 08:00:00 2015</samp>
</p>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "samp" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "samp".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<p>
  Data ostatniego logowania: <samp>Czwartek Lipiec 30 08:00:00 2015</samp>
</p>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "samp" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "Czwartek Lipiec 30 08:00:00 2015", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "samp".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<samp> ... </samp>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

inline

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu samp

samp {
  font-family:monospace;
}

Interpretacja elementu samp

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak