Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Podsumowanie kursu HTML krok po kroku

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Proces tworzenia każdej strony internetowej odbywa się na kilku etapach. Jednym z pierwszych etapów praktycznych jest utworzenie kodu HTML interesującej nas strony internetowej. Aby było to możliwe musimy znać język HTML, musimy wiedzieć, jakie elementy HTML oferuje nam język HTML, musimy wiedzieć, jakie jest przeznaczenie poszczególnych elementów HTML, które mogą znaleźć się w kodzie HTML. Oczywiście to, które elementy HTML zechcemy wykorzystać w kodzie HTML zależy od tego, jaką treść chcemy, aby zawierała dana strona internetowa (dany dokument HTML).

Korzystając z elementów HTML powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę na to, czy dany element HTML będzie posiadał prawidłowy kontekst wewnętrzny oraz prawidłowy kontekst zewnętrzny. Następnie powinniśmy zastanowić się czy istnieje, jakiś dodatkowy logiczny powód, dla którego dany element HTML chcemy umieścić w danym miejscu w kodzie HTML. Powinniśmy również zwracać uwagę na to, czy treść, którą chcemy umieścić w zawartości interesującego nas elementu HTML jest rzeczywiście treścią, która może być reprezentowana przez zawartość danego elementu HTML.

Przestrzegając tych kilku podstawowych zasad możemy być pewni, że nasz kod HTML jest prawidłowy, że ma jakiś sens nie tylko dla użytkownika odwiedzającego nasz dokument HTML (stronę internetową), lecz przede wszystkim dla przeglądarki internetowej, a raczej dla różnych mechanizmów, które również odwiedzają kod HTML naszego dokumentu HTML (jednymi z tych mechanizmów są roboty odpowiedzialne za to, aby przeanalizować kod HTML naszej strony internetowej, co w konsekwencji może zadecydować, które miejsce w wynikach wyszukiwania (na przykład wyszukiwarki Google) zajmie nasza strona internetowa). Oczywiście na wspomniany wynik wyszukiwania nie wpływa wyłącznie to czy dana strona internetowa posiada prawidłowy, czy też nieprawidłowy kod HTML. Na wspomniany wynik wyszukiwania wpływa między innymi to czy nasza strona internetowa oferuje "coś" co przyciąga do niej użytkowników.

Poniżej w kolejnych punktach wyszczególnione zostały najważniejsze rzeczy, które poznaliśmy w obrębie treści tego kursu HTML. Natomiast w ostatnich akapitach treści znajdują się wskazówki dotyczące dalszego poszerzania wiedzy na temat języka HTML.

Preludium

Podczas Preludium do kursu HTML dowiedzieliśmy się między innymi:

 • o istnieniu świata wirtualnego
 • o tym, jak utworzyć plik, którego zawartością może być kod HTML
 • o tym, czym jest przeglądarka internetowa oraz jej okno
 • o istnieniu języka HTML
Progres I

Podczas Progresu I dowiedzieliśmy się między innymi:

 • o tym, czym są elementy HTML
 • o różnicy pomiędzy zawartością, a treścią elementu HTML
 • o tym, czym są białe znaki
 • o tym, czym jest komentarz języka HTML
 • o tym, czym są znaki specjalne
 • o hierarchii w kodzie HTML ze względu na element HTML będący: rodzicem, dzieckiem, przodkiem, potomkiem, bratem
 • o tym, czym są wymagane elementy dzieci
 • o podstawowej strukturze dokumentu HTML
Progres II

Podczas Progresu II dowiedzieliśmy się między innymi:

 • o tym, z czego zbudowany jest element HTML
 • o tym, czym są atrybuty HTML
 • o tym, czym jest atrybut HTML będący: atrybutem lokalnym, atrybutem globalnym, atrybutem wymaganym, atrybutem logicznym, atrybutem niewymaganym
 • o tym, czym jest urządzenie końcowe, jak również zasób internetowy
 • o tym, jak tworzyć bezwzględne oraz względne adresy URL i URI
 • o tym, czym jest ustalona wartość atrybutu HTML
 • o tym, czym jest dowolna wartość atrybutu HTML
Progres III

Podczas Progresu III dowiedzieliśmy się między innymi:

 • o tym, czym są kategorie HTML
 • o tym, czym są kategorie HTML będące kategoriami głównymi
 • o tym, czym są kategorie HTML będące kategoriami ogólnymi
Progres IV

Podczas Progresu IV dowiedzieliśmy się między innymi:

 • o tym, czym są konteksty HTML
 • o tym, czym jest kontekst wewnętrzny elementu HTML
 • o tym, czym jest kontekst wewnętrzny elementu rodzica
 • o tym, czym jest kontekst zewnętrzny elementu HTML
 • o tym, czym jest kontekst logiczny elementu HTML
Progres V

Podczas Progresu V dowiedzieliśmy się między innymi:

 • o tym, czym jest zarys dokumentu HTML ze względu na sekcje zawartości
 • o elementach HTML posiadających swoją rangę
 • o tym, czym jest sekcja zawartości nieokreślonego typu, sekcja zawartości określonego typu, korzeń sekcji
 • o tym, jak dostrzegać granice oraz jak tworzyć tytuły sekcji zawartości nieokreślonego typu, sekcji zawartości określonego typu, korzenia sekcji
 • o tym, jak dzielić na kilka części sekcję zawartości określonego typu, jak również korzeń sekcji
 • o tym, jak tworzyć podsekcje sekcji zawartości nieokreślonego typu, sekcji zawartości określonego typu, korzenia sekcji
 • o tym, czym jest zarys korzenia sekcji
Progres VI

Podczas Progresu VI dowiedzieliśmy się między innymi:

 • o tym, czym jest akapit treści
 • o tym, czym jest nagłówek treści
 • o przeznaczeniu sekcji zawartości typu: article, section, nav, aside
 • o przeznaczeniu korzenia sekcji typu: body, blockquote, figure, td, fieldset
 • o tym, czym jest obszar nagłówka
 • o tym, czym jest obszar stopki
 • o tym, czym jest treść główna dokumentu HTML
 • o tym, czym jest ranga wartości treści
Progres VII

Podczas Progresu VII dowiedzieliśmy się między innymi:

 • o tym, czym jest semantyka na poziomie tekstu
 • o tym, w jaki sposób różne elementy HTML mogą wpłynąć na znaczenie różnych fragmentów treści znajdujących się w kodzie HTML strony internetowej
Progres VIII

Podczas Progresu VIII dowiedzieliśmy się między innymi:

 • o tym, z czego zbudowany jest akapit treści
 • o tym, w jaki sposób wyświetlić w oknie przeglądarki internetowej treść w postaci obrazka
 • o tym, w jaki sposób wyświetlić w oknie przeglądarki internetowej treść w postaci mapy klikalnych obszarów
 • o tym, w jaki sposób wyświetlić w oknie przeglądarki internetowej treść pochodzącą z innej technologii
 • o tym, w jaki sposób w oknie przeglądarki internetowej możemy utworzyć dodatkowy zagnieżdżony kontekst przeglądarki internetowej
 • o tym, jaką treść w oknie przeglądarki internetowej możemy wyświetlić za pomocą elementu object
 • o tym, czym jest zdolność fallback niektórych elementów HTML
Progres IX

Podczas Progresu IX dowiedzieliśmy się między innymi:

 • o tym, czym jest treść w postaci zasobu multimedialnego
 • o podstawowych cechach elementu audio
 • o podstawowych cechach elementu video
 • o zasobie multimedialnym pełniącym rolę alternatywnego zasobu internetowego
 • o zasobie internetowym pełniącym rolę dodatkowego zasobu internetowego dla zasobu multimedialnego
Progres X

Podczas Progresu X dowiedzieliśmy się między innymi:

 • o tym, że w zawartości kodu HTML mogą występować różne struktury HTML
 • o tym, czym jest lista uporządkowana
 • o tym, czym jest lista nieuporządkowana
 • o tym, czym jest lista zagadnień
Progres XI

Podczas Progresu XI dowiedzieliśmy się między innymi:

 • o tym, czym jest tabela HTML
 • o tym, że tabela HTML zbudowana jest z: wierszy, komórek, kolumn
 • o tym, czym jest pusta komórka tabeli HTML
 • o tym, czym jest komórka tabeli HTML pełniąca rolę nagłówka
 • o tym, czym jest zasięg elementu th
 • o tym, jak utworzyć nagłówek tabeli HTML
 • o tym, jak podzielić tabelę HTML na część: THEAD, TBODY, TFOOT
 • o tym, jak scalić kilka komórek tabeli HTML kilku kolumn lub wierszy
 • o tym, jak powiązać komórkę tabeli HTML z elementem th
Progres XII

Podczas Progresu XII dowiedzieliśmy się między innymi:

 • o tym, czym jest formularz HTML
 • o elementach HTML budujących zawartość formularza HTML
 • o elementach HTML mogących reprezentować daną
 • o przycisku resetującym, jak również o przycisku zatwierdzającym formularz HTML
 • o tym, jak powiązać element HTML z formularzem HTML
 • o metodach przekazania danych formularza HTML do zasobu internetowego znajdującego się pod określonym adresem
 • o różnych atrybutach HTML ściśle związanych z elementami HTML budującymi zawartość formularza HTML
 • o różnych typach elementu input, który może reprezentować różne pola formularza HTML
 • o możliwości tematycznego pogrupowania zawartości formularza HTML
 • o kategoriach HTML, które są ściśle związane z formularzem HTML
 • o technologiach poprawiających bezpieczeństwo formularza HTML

Jeżeli większość zagadnień dotyczących języka HTML, które poznałeś podczas przygody w serwisie webkod.pl jest dla Ciebie zrozumiała, dalsze korzystanie przez Ciebie z serwisu webkod.pl będzie zapewne opierało się głównie na zapoznawaniu się z kolejnymi informacjami dotyczącymi kolejnych elementów HTML.

Podczas poznawania czegoś, czy też podczas nauki czegoś co nas interesuje nie powinniśmy skupiać się tylko i wyłącznie na jednym źródle informacji, dlatego warto zapoznać się z kilkoma innymi źródłami informacji dotyczącymi na przykład języka HTML (książka, kurs wideo, inny kurs online itp.). Każde źródło informacji, które może uczynić nas lepszym jest dobrym źródłem informacji.

Gdy uznasz, że rozumiesz już istotę języka HTML oraz chciałbyś poznać kolejny język, który wykorzystywany jest podczas tworzenia prawie każdej strony internetowej, wtedy Twoim następnym krokiem może być zapoznanie się z językiem CSS.