Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

:target

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie selektora :target

   :target { ... }
  

Selektor :target odwołuje się do elementu HTML, którego cechy w danym momencie spełniają zasadę pseudoklasy :target.

Cechy elementu HTML spełniają zasadę pseudoklasy :target, gdy w danym momencie dany element HTML reprezentuje fragment treści, do którego przenieśliśmy się za pomocą adresu URI wskazującego bezpośrednio na wartość atrybutu id wspomnianego elementu HTML.

W tym samym dokumencie HTML w tym samym momencie maksymalnie tylko jeden element HTML może spełniać zasadę pseudoklasy ":target".

Dodatkowe techniczne informacje o selektorze :target

ograniczenie - elementy HTML

brak

ograniczenie - właściwości CSS

brak

Przykładowa reguła CSS, selektor :target

p:target {
 color:red;
}

Wyjaśnienie przykładowej reguły CSS

   p:target { color:red; }
  
p:target

do każdego elementu p, którego cechy w danym momencie spełniają zasadę pseudoklasy :target

color

dodaj właściwość CSS, która zmieni kolor tekstu elementu HTML

red

na barwę czerwoną

Kod źródłowy przykładowego dokumentu HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   p:target {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <ol>
   <li>
    <a href="#fragment-tresci-1">przenieś mnie do fragmentu treści "fragment-tresci-1"</a>
   </li>

   <li>
    <a href="#fragment-tresci-2">przenieś mnie do fragmentu treści "fragment-tresci-2"</a>
   </li>

   <li>
    <a href="#fragment-tresci-3">przenieś mnie do fragmentu treści "fragment-tresci-3"</a>
   </li>
  </ol>

  <p id="fragment-tresci-1">
   w momencie gdy przeniesiesz się do fragmentu treści reprezentowanego przez zawartość tego elementu "p" tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" będzie posiadał kolor czerwony
  </p>

  <p id="fragment-tresci-2">
   w momencie gdy przeniesiesz się do fragmentu treści reprezentowanego przez zawartość tego elementu "p" tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" będzie posiadał kolor czerwony
  </p>

  <p id="fragment-tresci-3">
   w momencie gdy przeniesiesz się do fragmentu treści reprezentowanego przez zawartość tego elementu "p" tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" będzie posiadał kolor czerwony
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat

 1. przenieś mnie do fragmentu treści "fragment-tresci-1"
 2. przenieś mnie do fragmentu treści "fragment-tresci-2"
 3. przenieś mnie do fragmentu treści "fragment-tresci-3"

w momencie gdy przeniesiesz się do fragmentu treści reprezentowanego przez zawartość tego elementu "p" tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" będzie posiadał kolor czerwony

w momencie gdy przeniesiesz się do fragmentu treści reprezentowanego przez zawartość tego elementu "p" tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" będzie posiadał kolor czerwony

w momencie gdy przeniesiesz się do fragmentu treści reprezentowanego przez zawartość tego elementu "p" tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" będzie posiadał kolor czerwony

Interpretacja selektora :target

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji selektora .