Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

title

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu title

Element title reprezentuje tytuł, a zarazem nazwę dokumentu HTML.

Maksymalnie jeden element "title" może znaleźć się w części HEAD dokumentu HTML.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie title

kategoria ogólna

zawartość metadata

kontekst zewnętrzny

jako element dziecko elementu head, który nie zawiera w swoim kontekście wewnętrznym innego elementu title

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>

 <body>
  <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
 </body>
</html>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "title" jest element "head", dla którego wspomniany element "title" jest jedynym elementem dzieckiem typu "title", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "head", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "title".

kontekst wewnętrzny

musi nim być zawartość tekstowa, lecz nie same białe znaki

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>

 <body>
  <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
 </body>
</html>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "title" jest wyłącznie zawartość tekstowa, lecz nie same białe znaki, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "Darmowy Kurs HTML", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "title".

wymagane elementy dzieci

żaden element HTML, a zawartość tekstowa, lecz nie same białe znaki

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<title> ... </title>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

none

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu title

title {
 display:none;
}

Interpretacja elementu title

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak