Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

title

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu title

Element title reprezentuje tytuł, a zarazem nazwę dokumentu HTML.

Tytuł dokumentu HTML jest wyświetlany zazwyczaj w interfejsie użytkownika przeglądarki internetowej, np. w zakładce przeglądarki internetowej, w historii użytkownika przeglądarki internetowej lub w każdym innym miejscu interfejsu użytkownika przeglądarki internetowej odwołującym się do danego dokumentu HTML.

Maksymalnie jeden element "title" może znajdować się w części HEAD dokumentu HTML.

Dodatkowe artykuły związane z elementem title

brak

Informacje techniczne o elemencie title

kategoria ogólna

zawartość metadata

kontekst zewnętrzny

jako element dziecko elementu head, którego elementem dzieckiem nie jest inny element title

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>

 <body>
  <!-- miejsce na pozostały kod części BODY dokumentu HTML -->
 </body>
</html>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "title" jest element "head", dla którego wspomniany element "title" jest jedynym elementem dzieckiem typu "title", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "head", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "title".

kontekst wewnętrzny

musi nim być zawartość tekstowa, lecz nie same białe znaki lub pusty ciąg znaków

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>

 <body>
  <!-- miejsce na pozostały kod części BODY dokumentu HTML -->
 </body>
</html>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "title" jest wyłącznie zawartość tekstowa, lecz nie same białe znaki lub pusty ciąg znaków, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "Darmowy Kurs HTML", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "title".

wymagane elementy dzieci

żaden element HTML, a zawartość tekstowa, lecz nie same białe znaki lub pusty ciąg znaków

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<title> ... </title>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

none

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu title

title {
 display:none;
}

Interpretacja elementu title

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak