Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Zawartość wbudowana

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Do kategorii zawartość wbudowana należą przede wszystkim elementy HTML, które mogą reprezentować różne typy zasobów internetowych, które możemy wbudować w treść, którą ma reprezentować zawartość znajdująca się w części BODY dokumentu HTML.

Przykład:

<article>
  <h1>Moje ulubione zwierzę</h1>
  <p>Moim ulubionym zwierzęciem jest <b>lew</b>.</p>
  <img src="https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png" alt="zdjęcie lwa">
  <p>Ponieważ lew to symbol odwagi.</p>
</article>

Rezultat:

Moje ulubione zwierzę

Moim ulubionym zwierzęciem jest lew.

zdjęcie lwa

Ponieważ lew to symbol odwagi.

Dzięki elementowi img po wyświetleniu w oknie przeglądarki internetowej treści reprezentowanej przez zawartość naszej przykładowej struktury HTML do wspomnianej treści zostało wbudowane (dołączone) przykładowe zdjęcie lwa znajdujące się pod adresem https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png.

Kategoria zawartość wbudowana odgrywa ważną rolę w odniesieniu do kontekstów HTML, o których powiemy sobie wkrótce.