Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

mark

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu mark

Element mark reprezentuje zawartość, którą powinna być treść stanowiąca słowo lub frazę, którą chcemy wyróżnić w danej treści w celach informacyjnych ze względu na jej znaczenie w innym kontekście.

Element mark może zostać wykorzystany w sytuacji gdy cytowana przez nas treść pochodzącą z innego źródła zawiera w sobie słowa lub frazy, które w zamyśle pierwotnego autora wspomnianej treści nie wyróżniały się niczym nadzwyczajnym, lecz które w momencie cytowania zyskują dodatkowe znaczenie, które chcemy podkreślić. Lub w sytuacji gdy w treści, np. naszej strony internetowej, występują słowa lub frazy, które chcemy wyróżnić ze względu na aktualną aktywność użytkownika odwiedzającego naszą stronę internetową, np. ze względu na to, że dane słowo lub fraza była słowem lub frazą szukaną przez wspomnianego użytkownika.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie mark

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<p>
  <q>Nasza <mark>wiedza</mark> ma początek w tym, co <mark>czujemy</mark>.</q> - <cite>Leonardo da Vinci</cite>
</p>

Kontekstem zewnętrznym przykładowych elementów "mark" jest element "q". Wspomniany element "q" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "q", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "mark".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<p>
  <q>Nasza <mark>wiedza</mark> ma początek w tym, co <mark>czujemy</mark>.</q> - <cite>Leonardo da Vinci</cite>
</p>

Kontekstem wewnętrznym przykładowych elementów "mark" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "wiedza" oraz ciąg znaków "czujemy", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla poszczególnych elementów "mark".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<mark> ... </mark>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

inline

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu mark

mark {
  background-color:yellow;
  color:black;
}

Interpretacja elementu mark

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji elementu .