Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

padding-right

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Opis właściwości padding-right

Za pomocą właściwości padding-right możemy określić rozmiar prawego wewnętrznego marginesu interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

każda szerokość związana z właściwością padding-right tyczy się szerokości logicznej

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości padding-right

przeznaczenie

element HTML każdego typu, lecz nie element HTML typu table-header-group, table-row-group, table-footer-group, table-row, table-column-group, table-column

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

0

wyjątki initial

fieldset, legend

animowanie

tak

Interpretacja właściwości padding-right

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis wartości właściwości padding-right

rozmiar

Opis

Za pomocą właściwości padding-right oraz dowolnej nieujemnej liczby wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub za pomocą procentów możemy określić rozmiar prawego wewnętrznego marginesu interesującego nas elementu HTML.

Wartości procentowe

wartości procentowe liczone są względem aktualnego rozmiaru szerokości obszaru zawartości najbliższego powiązanego elementu przodka

wartości procentowe są różnie obliczane w różnych przeglądarkach internetowych dla elementów dzieci elementu HTML typu flex lub inline-flex oraz dla elementów HTML należących do siatki elementu HTML tworzącego układ siatki

Przykład

 padding-right:100px;
rozmiar prawego wewnętrznego marginesu tego elementu "div" wynosi 100 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "padding-right" wraz z wartością "100px"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    padding-right:100px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   rozmiar prawego wewnętrznego marginesu tego elementu "div" wynosi 100 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "padding-right" wraz z wartością "100px"
  </div>

 </body>
</html>