Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

zawartość wbudowana

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Wyjaśnienie

Do kategorii należą przede wszystkim elementy HTML, które mogą reprezentować różne typy zasobów internetowych, które możemy wbudować w treść, którą ma reprezentować zawartość znajdująca się w części BODY dokumentu HTML.

Elementy HTML należące do danej kategorii

  1. audio
  2. canvas
  3. embed
  4. iframe
  5. img
  6. object
  7. video