Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

align-items

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Opis właściwości align-items

Za pomocą właściwości align-items możemy określić sposób wyrównania znajdujących się w anonimowych blokach elementów dzieci interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny. Wspomniane wyrównywanie elementów dzieci dokonuje się wzdłuż osi poprzecznej elementu rodzica tworzącego układ elastyczny oraz w obszarze anonimowego bloku.

Informacje dodatkowe

gdy któryś z elementów dzieci znajdujący się w obszarze anonimowego bloku w jakikolwiek sposób został wyrównany za pomocą wartości auto właściwości margin wzdłuż osi poprzecznej elementu rodzica tworzącego układ elastyczny, wtedy właściwość align-items nie daje żadnego widocznego efektu dla danego elementu dziecka

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości align-items

przeznaczenie
pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

normal

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości align-items

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie (interpretuje od wersji 11, lecz z wieloma możliwymi błędami)

Edge

tak

Opis wartości właściwości align-items

normal

Opis

Wartość normal jest domyślną wartością właściwości align-items.

Wartość normal właściwości align-items elementu HTML typu flex lub inline-flex działa na takiej samej zasadzie jak wartość stretch.

Przykład

 align-items:normal;
div - 1
div - 2
div - 3

Ze względu na to, iż przykładowy element "div#flexbox" jest typu "flex" wartość domyślna właściwości "align-items" przykładowego elementu "div#flexbox" działa na takiej samej zasadzie jak wartość "stretch", a co za tym idzie rozmiar wysokości obszaru zawartości znajdujących się w anonimowym bloku elementów dzieci przykładowego elementu "div#flexbox" został rozciągnięty w obszarze anonimowego bloku wzdłuż osi poprzecznej przykładowego elementu "div#flexbox".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #flexbox {
    display:flex;
    flex-wrap:wrap;
    height:200px;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #flexbox > div {
    padding:0.5em;
   }

   #flexbox > :nth-child(1) {
    background-color:red;
   }

   #flexbox > :nth-child(2) {
    background-color:orange;
   }

   #flexbox > :nth-child(3) {
    background-color:yellow;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

flex-start

Opis

Za pomocą wartości flex-start właściwości align-items możemy sprawić, że znajdujące się w anonimowym bloku elementy dzieci interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny zostaną wyrównane w obszarze wspomnianego anonimowego bloku wzdłuż osi poprzecznej, w kierunku początku tejże osi poprzecznej.

Przykład

 align-items:flex-start;
div - 1
div - 2
div - 3

Znajdujące się w anonimowym bloku elementy dzieci przykładowego elementu "div#flexbox" zostały wyrównane w obszarze anonimowego bloku wzdłuż osi poprzecznej przykładowego elementu "div#flexbox", w kierunku początku osi poprzecznej przykładowego elementu "div#flexbox", ponieważ do wspomnianego elementu "div#flexbox" została dodana właściwość "align-items" wraz z wartością "flex-start".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #flexbox {
    display:flex;
    flex-wrap:wrap;
    align-items:flex-start;
    height:200px;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #flexbox > div {
    padding:0.5em;
   }

   #flexbox > :nth-child(1) {
    background-color:red;
   }

   #flexbox > :nth-child(2) {
    background-color:orange;
   }

   #flexbox > :nth-child(3) {
    background-color:yellow;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

flex-end

Opis

Za pomocą wartości flex-end właściwości align-items możemy sprawić, że znajdujące się w anonimowym bloku elementy dzieci interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny zostaną wyrównane w obszarze wspomnianego anonimowego bloku wzdłuż osi poprzecznej, w kierunku końca tejże osi poprzecznej.

Przykład

 align-items:flex-end;
div - 1
div - 2
div - 3

Znajdujące się w anonimowym bloku elementy dzieci przykładowego elementu "div#flexbox" zostały wyrównane w obszarze anonimowego bloku wzdłuż osi poprzecznej przykładowego elementu "div#flexbox", w kierunku końca osi poprzecznej przykładowego elementu "div#flexbox", ponieważ do wspomnianego elementu "div#flexbox" została dodana właściwość "align-items" wraz z wartością "flex-end".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #flexbox {
    display:flex;
    flex-wrap:wrap;
    align-items:flex-end;
    height:200px;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #flexbox > div {
    padding:0.5em;
   }

   #flexbox > :nth-child(1) {
    background-color:red;
   }

   #flexbox > :nth-child(2) {
    background-color:orange;
   }

   #flexbox > :nth-child(3) {
    background-color:yellow;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

center

Opis

Za pomocą wartości center właściwości align-items możemy sprawić, że znajdujące się w anonimowym bloku elementy dzieci interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny zostaną wyśrodkowane w obszarze wspomnianego anonimowego bloku względem początku oraz końca osi poprzecznej.

Przykład

 align-items:center;
div - 1
div - 2
div - 3

Znajdujące się w anonimowym bloku elementy dzieci przykładowego elementu "div#flexbox" zostały wyśrodkowane w obszarze anonimowego bloku względem początku oraz końca osi poprzecznej przykładowego elementu "div#flexbox", ponieważ do wspomnianego elementu "div#flexbox" została dodana właściwość "align-items" wraz z wartością "center".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #flexbox {
    display:flex;
    flex-wrap:wrap;
    align-items:center;
    height:200px;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #flexbox > div {
    padding:0.5em;
   }

   #flexbox > :nth-child(1) {
    background-color:red;
   }

   #flexbox > :nth-child(2) {
    background-color:orange;
   }

   #flexbox > :nth-child(3) {
    background-color:yellow;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>

stretch

Opis

Za pomocą wartości stretch właściwości align-items możemy sprawić, że znajdujące się w anonimowym bloku elementy dzieci interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny zostaną wyrównane w stylu stretch. Styl stretch oznacza, że jeżeli wzdłuż osi poprzecznej w obszarze anonimowego bloku, w którym znajdują się dane elementy dzieci, pozostała wolna przestrzeń, wtedy na podstawie rozmiaru tej wolnej przestrzeni w obszarze anonimowego bloku zostanie dokonane rozciągnięcie znajdującego się na wspomnianej osi poprzecznej rozmiaru obszaru zawartości elementów dzieci.

Rozmiar szerokości obszaru zawartości elementu dziecka może zostać rozciągnięty tylko w przypadku, gdy wartością właściwości width elementu dziecka jest wartość auto, natomiast rozmiar wysokości obszaru zawartości elementu dziecka może zostać rozciągnięty tylko w przypadku, gdy wartością właściwości height elementu dziecka jest wartość auto. Gdy docelowy rozmiar obszaru zawartości danego elementu dziecka elementu HTML tworzącego układ elastyczny nie może zostać rozciągnięty, wtedy wartość "stretch" dla danego elementu dziecka działa na takiej samej zasadzie jak wartość flex-start.

Przykład

 align-items:stretch;
div - 1
div - 2
div - 3

Rozmiar wysokości obszaru zawartości znajdujących się w anonimowym bloku elementów dzieci przykładowego elementu "div#flexbox" został rozciągnięty w obszarze anonimowego bloku wzdłuż osi poprzecznej przykładowego elementu "div#flexbox", ponieważ do wspomnianego elementu "div#flexbox" została dodana właściwość "align-items" wraz z wartością "stretch".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #flexbox {
    display:flex;
    flex-wrap:wrap;
    align-items:stretch;
    height:200px;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #flexbox > div {
    padding:0.5em;
   }

   #flexbox > :nth-child(1) {
    background-color:red;
   }

   #flexbox > :nth-child(2) {
    background-color:orange;
   }

   #flexbox > :nth-child(3) {
    background-color:yellow;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
  </div>

 </body>
</html>