Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

text-overflow

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości text-overflow

Za pomocą właściwości text-overflow możemy określić jakie dodatkowe znaki powinny pojawić się w miejscu, gdzie tekst interesującego nas elementu HTML nie mieści się w obszarze wyznaczonym przez jedną z krawędzi obszaru zawartości tego elementu HTML. Mowa tu o tej krawędzi obszaru zawartości elementu HTML, która znajduje się przy końcowej krawędzi liniowej elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Informacje techniczne o właściwości text-overflow

przeznaczenie

element HTML tworzący blok treści oraz posiadający właściwość overflow wraz z wartością różną od wartości visible

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

clip

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości text-overflow

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości text-overflow

clip

Wyjaśnienie

Wartość clip jest domyślną wartością właściwości text-overflow.

Domyślnie w miejscu, gdzie tekst elementu HTML nie mieści się w obszarze wyznaczonym przez jedną z krawędzi obszaru zawartości elementu HTML nie występują żadne dodatkowe znaki świadczące o niemieszczącym się tekście.

Przykład

 text-overflow:clip;
ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych

W miejscu, gdzie tekst przykładowego elementu "div" nie mieści się w obszarze wyznaczonym przez prawą krawędź obszaru zawartości przykładowego elementu "div" nie występują żadne dodatkowe znaki świadczące o niemieszczącym się tekście.

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    width:350px;
    white-space:nowrap;
    overflow:hidden;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych
  </div>

 </body>
</html>

ellipsis

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości ellipsis właściwości text-overflow możemy sprawić, że w miejscu, gdzie tekst interesującego nas elementu HTML nie mieści się w obszarze wyznaczonym przez jedną z krawędzi obszaru zawartości tego elementu HTML pojawią się dodatkowe znaki w postaci trzech kropek.

Przykład

 text-overflow:ellipsis;
ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych

W miejscu, gdzie tekst przykładowego elementu "div" nie mieści się w obszarze wyznaczonym przez prawą krawędź obszaru zawartości przykładowego elementu "div" pojawiły się dodatkowe znaki w postaci trzech kropek, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "text-overflow" wraz z wartością "ellipsis".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    text-overflow:ellipsis;
    width:350px;
    white-space:nowrap;
    overflow:hidden;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych
  </div>

 </body>
</html>