Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

backface-visibility

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości backface-visibility

Za pomocą właściwości backface-visibility możemy określić widzialność tylnej strony interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Informacje techniczne o właściwości backface-visibility

przeznaczenie

element HTML każdego typu, lecz nie element HTML typu table-column-group, table-column

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

visible

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości backface-visibility

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak, lecz z przedrostkiem -webkit-

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości backface-visibility

visible

Wyjaśnienie

Wartość visible jest domyślną wartością właściwości backface-visibility.

Domyślnie tylna strona elementu HTML jest widzialna.

Przykład

 backface-visibility:visible;
div

Tylna strona przykładowego animowanego elementu "div" jest widzialna.

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    animation:moja-animacja-1 5s linear infinite;
    text-align:center;
    width:200px;
    line-height:200px;
    margin:0 auto;
    font-size:3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   @keyframes moja-animacja-1
   {
     0% { transform:perspective(300px) rotateY(0); }
     100% { transform:perspective(300px) rotateY(360deg); }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

hidden

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości hidden właściwości backface-visibility możemy sprawić, że tylna strona interesującego nas elementu HTML stanie się niewidzialna.

Przykład

 backface-visibility:hidden;
div

Tylna strona przykładowego animowanego elementu "div" jest niewidzialna, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "backface-visibility" wraz z wartością "hidden".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    animation:moja-animacja-1 5s linear infinite;
    backface-visibility:hidden;
    -webkit-backface-visibility:hidden;
    text-align:center;
    width:200px;
    line-height:200px;
    margin:0 auto;
    font-size:3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   @keyframes moja-animacja-1
   {
     0% { transform:perspective(300px) rotateY(0); }
     100% { transform:perspective(300px) rotateY(360deg); }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>