Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Formularz HTML

Data publikacji
Ostatnio edytowano

W naszym świecie realnym, gdy chcemy bezpośrednio pobrać od kogoś, jakąś informację, którą w następnej kolejności chcemy wykorzystać, do jakiegoś celu, wtedy do wspomnianej czynności możemy wykorzystać jeden z języków (na przykład język polski), którym na co dzień posługują się ludzie. Posługując się językiem polskim możemy zadać interesującej nas osobie pytanie (czy to w formie ustnej, czy pisemnej) - Jak masz na imię? Wtedy od interesującej nas osoby otrzymamy konkretną odpowiedź na zadane przez nas pytanie (konkretną odpowiedź, czyli konkretną informację).

W naszym świecie wirtualnym, gdy chcemy bezpośrednio pobrać od użytkownika odwiedzającego naszą stronę internetową (nasz dokument HTML), jakąś informację, którą w następnej kolejności chcemy wykorzystać, do jakiegoś celu, wtedy do wspomnianej czynności możemy wykorzystać elementy HTML, za pomocą których możemy utworzyć formularz HTML.

Przykład:

Gdy użytkownik odwiedzający nasz dokument HTML wypełni kolejne pola naszego przykładowego formularza HTML (pole na imię, pole na kolor włosów, pole na ulubiony kwiat), a następnie wspomniany użytkownik naciśnie na przycisk zatwierdzający nasz przykładowy formularz HTML, wtedy od wspomnianego użytkownika bezpośrednio otrzymamy konkretne odpowiedzi (informacje) na konkretne zadane przez nas pytania.

Utworzenie w pełni funkcjonującego oraz bezpiecznego formularza HTML wymaga od nas znajomości kilku technologii (nie tylko języka HTML), lecz my w następnych krokach skupimy się głównie na rzeczach, które oferuje nam wyłącznie język HTML.