Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

thead

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu thead

Element thead reprezentuje część HEAD tabeli HTML.

W części HEAD tabeli HTML znajdują się zazwyczaj wiersze posiadające komórki pełniące rolę głównych nagłówków dla kolumn danej tabeli HTML.

Dodatkowe artykuły związane z elementem thead

Informacje techniczne o elemencie thead

kategoria ogólna

brak

kontekst zewnętrzny

jako element dziecko elementu table (po ewentualnym elemencie caption oraz ewentualnych elementach colgroup oraz przed ewentualnymi elementami tbody lub ewentualnymi elementami tr oraz przed ewentualnym elementem tfoot, lecz tylko wtedy gdy dany element table nie zawiera w swoim kontekście wewnętrznym innego elementu dziecka typu thead)

Przykładowy Kod HTML

<table>
 <caption>Ilość przedmiotów w magazynie</caption>

 <colgroup span="2" class="styl-1"></colgroup>

 <thead>
  <tr>
   <th>przedmiot</th>
   <th>ilość</th>
  </tr>
 </thead>

 <tbody>
  <tr>
   <th>szafa</th>
   <td>10</td>
  </tr>

  <tr>
   <th>stół</th>
   <td>5</td>
  </tr>
 </tbody>

 <tfoot>
  <tr>
   <th>suma</th>
   <td>15</td>
  </tr>
 </tfoot>
</table>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "thead" jest element "table", dla którego wspomniany element "thead" jest jedynym elementem dzieckiem typu "thead". Ponadto wspomniany element "thead" występuje po elemencie "colgroup", przed elementem "tbody" oraz przed elementem "tfoot", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "table", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "thead".

kontekst wewnętrzny

zero lub więcej elementów tr, jak również ewentualnie zawartość skryptowa

Przykładowy Kod HTML

<table>
 <caption>Ilość przedmiotów w magazynie</caption>

 <thead>
  <tr>
   <th>przedmiot</th>
   <th>ilość</th>
  </tr>
 </thead>

 <tbody>
  <tr>
   <th>szafa</th>
   <td>10</td>
  </tr>

  <tr>
   <th>stół</th>
   <td>5</td>
  </tr>
 </tbody>

 <tfoot>
  <tr>
   <th>suma</th>
   <td>15</td>
  </tr>
 </tfoot>
</table>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "thead" jest wyłącznie element "tr", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "tr", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "thead".

Przykładowy Kod HTML

<table>
 <caption>Ilość przedmiotów w magazynie</caption>

 <thead>
  <tr>
   <th>przedmiot</th>
   <th>ilość</th>
  </tr>

  <template id="szablon-1">
   <ins>
    <iframe src="dynamiczna-statystyka-01.html"></iframe>
   </ins>
  </template>
  <script src="skrypt-01.js"></script>
 </thead>

 <tbody>
  <tr>
   <th>szafa</th>
   <td>10</td>
  </tr>

  <tr>
   <th>stół</th>
   <td>5</td>
  </tr>
 </tbody>

 <tfoot>
  <tr>
   <th>suma</th>
   <td>15</td>
  </tr>
 </tfoot>
</table>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "thead" jest wyłącznie element "tr" oraz elementy HTML, które należą do kategorii zawartość skryptowa, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "tr", element "template" oraz element "script", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "thead".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<thead> ... </thead>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

tag może zostać pominięty, lecz tylko wtedy gdy bezpośrednio po danym elemencie thead występuje element tbody lub element tfoot

CSS display

table-header-group

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu thead

thead {
 display:table-header-group;
 vertical-align:middle;
 border-color:inherit;
}

Interpretacja elementu thead

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak