Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

tfoot

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu tfoot

Element tfoot reprezentuje część FOOT tabeli HTML. W części FOOT tabeli HTML znajdują się zazwyczaj wiersze posiadające komórki zawierające w swojej zawartości treść pełniącą rolę podsumowującą daną tabelę HTML.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie tfoot

kategoria ogólna

brak

kontekst zewnętrzny

jako element dziecko elementu table (po ewentualnym elemencie caption oraz ewentualnych elementach colgroup oraz ewentualnym elemencie thead oraz po lub przed ewentualnymi elementami tbody lub ewentualnymi elementami tr, jednak tylko jeżeli dany element table nie zawiera w swoim kontekście wewnętrznym innego elementu dziecka typu tfoot)

Przykładowy Kod HTML

<table>
 <caption>Ilość przedmiotów w magazynie</caption>

 <thead>
  <tr>
   <th>przedmiot</th>
   <th>ilość</th>
  </tr>
 </thead>

 <tbody>
  <tr>
   <th>szafa</th>
   <td>10</td>
  </tr>

  <tr>
   <th>stół</th>
   <td>5</td>
  </tr>
 </tbody>

 <tfoot>
  <tr>
   <th>suma</th>
   <td>15</td>
  </tr>
 </tfoot>
</table>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "tfoot" jest element "table", dla którego wspomniany element "tfoot" jest jedynym elementem dzieckiem typu "tfoot". Ponadto wspomniany element "tfoot" znajduje się po elemencie "tbody", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "table", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "tfoot".

Przykładowy Kod HTML

<table>
 <caption>Ilość przedmiotów w magazynie</caption>

 <thead>
  <tr>
   <th>przedmiot</th>
   <th>ilość</th>
  </tr>
 </thead>

 <tfoot>
  <tr>
   <th>suma</th>
   <td>15</td>
  </tr>
 </tfoot>

 <tbody>
  <tr>
   <th>szafa</th>
   <td>10</td>
  </tr>

  <tr>
   <th>stół</th>
   <td>5</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "tfoot" jest element "table", dla którego wspomniany element "tfoot" jest jedynym elementem dzieckiem typu "tfoot". Ponadto wspomniany element "tfoot" znajduje się po elemencie "thead" oraz przed elementem "tbody", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "table", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "tfoot".

kontekst wewnętrzny

elementy tr, jak również ewentualnie zawartość skryptowa

Przykładowy Kod HTML

<table>
 <caption>Ilość przedmiotów w magazynie</caption>

 <thead>
  <tr>
   <th>przedmiot</th>
   <th>ilość</th>
  </tr>
 </thead>

 <tbody>
  <tr>
   <th>szafa</th>
   <td>10</td>
  </tr>

  <tr>
   <th>stół</th>
   <td>5</td>
  </tr>
 </tbody>

 <tfoot>
  <tr>
   <th>suma</th>
   <td>15</td>
  </tr>
 </tfoot>
</table>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "tfoot" jest wyłącznie element "tr", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "tr", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "tfoot".

Przykładowy Kod HTML

<table>
 <caption>Ilość przedmiotów w magazynie</caption>

 <thead>
  <tr>
   <th>przedmiot</th>
   <th>ilość</th>
  </tr>
 </thead>

 <tbody>
  <tr>
   <th>szafa</th>
   <td>10</td>
  </tr>

  <tr>
   <th>stół</th>
   <td>5</td>
  </tr>
 </tbody>

 <tfoot>
  <tr>
   <th>suma</th>
   <td>15</td>
  </tr>

  <template id="szablon-1">
   <ins>
    <iframe src="dynamiczna-statystyka-01.html"></iframe>
   </ins>
  </template>
  <script src="skrypt-01.js"></script>
 </tfoot>
</table>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "tfoot" jest wyłącznie element "tr" oraz elementy HTML, które należą do kategorii zawartość skryptowa, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "tr", element "template" oraz element "script", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "tfoot".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<tfoot> ... </tfoot>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

tag może zostać pominięty, lecz tylko jeżeli bezpośrednio po danym elemencie tfoot występuje element tbody lub jeżeli bezpośrednio po danym elemencie tfoot nie występuje żadna inna zawartość, która z założenia miałaby należeć do zawartości elementu rodzica danego elementu tfoot

CSS display

table-footer-group

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu tfoot

tfoot {
 display:table-footer-group;
 vertical-align:middle;
}

Interpretacja elementu tfoot

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak