Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Selektor atrybutu o danej wartości

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie selektora [A="V"]

   [atrybut="wartość"] { ... }
  

Selektor atrybutu o danej wartości odszukuje każdy element HTML, którego atrybut HTML o podanej przez nas nazwie posiada dokładnie tą wartość, którą podaliśmy.

Selektor atrybutu o danej wartości tworzymy za pomocą nawiasu kwadratowego [], w którym należy umieścić nazwę interesującego nas atrybutu HTML, po której należy umieścić jeden znak = (znak równości), po którym należy podać (pomiędzy cudzysłowem pojedynczym ' lub podwójnym ") interesującą nas wartość.

Informacje techniczne o selektorze [A="V"]

ograniczenie - elementy HTML

brak

ograniczenie - właściwości CSS

brak

Przykładowa reguła CSS, selektor [A="V"]

[title="opis"] {
 color:red;
}

Wyjaśnienie przykładowej reguły CSS

   [title="opis"] { color:red; }
  
title

do każdego elementu HTML, którego wartość atrybutu title

=

jest równa

"opis"

wartości opis

color

dodaj właściwość CSS, która zmieni kolor tekstu elementu HTML

red

na barwę czerwoną

Kod źródłowy przykładowego dokumentu HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   [title="opis"] {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div title="przykładowy opis">
   tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "div" nie jest koloru czerwonego, mimo że ten element HTML posiada atrybut "title", ponieważ wartością atrybutu "title" tego elementu HTML jest wartość "przykładowy opis", a nie wartość "opis"
  </div>

  <p class="opis">
   tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element HTML nie posiada atrybutu "title" o wartości "opis"
  </p>

  <div title="opis">
   tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "div" jest koloru czerwonego, ponieważ ten element HTML posiada atrybutu "title" o wartości "opis"
  </div>

 </body>
</html>

Rezultat

tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "div" nie jest koloru czerwonego, mimo że ten element HTML posiada atrybut "title", ponieważ wartością atrybutu "title" tego elementu HTML jest wartość "przykładowy opis", a nie wartość "opis"

tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element HTML nie posiada atrybutu "title" o wartości "opis"

tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "div" jest koloru czerwonego, ponieważ ten element HTML posiada atrybutu "title" o wartości "opis"

Interpretacja selektora [A="V"]

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak