Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Budowa oraz występowanie akapitu treści

Data publikacji
Ostatnio edytowano

W jednej z poprzednich części tego kursu HTML dowiedzieliśmy się, że akapit treści jest po prostu treścią, którą chcemy wyświetlić w oknie przeglądarki internetowej.

Przykład:

Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.

Rezultat:

Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.

Dowiedzieliśmy się również, że akapit treści nie jest elementem HTML, lecz akapit treści może być reprezentowany przez element HTML.

Elementem HTML, który przeznaczony jest wyłącznie do reprezentowania akapitu treści jest element p.

Przykład:

<p>
 Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.
</p>

Rezultat:

Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.

Spójrzmy teraz na następujący kod HTML:

<article>
 <header>
  <h1>Mój ulubiony kolor</h1>
 </header>

 <p>
  Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.
 </p>

 <p>
  Ponieważ błękitny to kolor nieba.
 </p>

 <footer>
  <address>
   jankowalski@mail.com
  </address>
 </footer>
</article>

Jeżeli chcielibyśmy dowiedzieć się, gdzie w naszym przykładowym kodzie HTML może wystąpić akapit treści, wtedy powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie - "Dla których elementów HTML występujących w naszym przykładowym kodzie HTML element p może być elementem dzieckiem?".

<article><!-- element "p" może być elementem dzieckiem elementu "article" -->
 <header><!-- element "p" może być elementem dzieckiem elementu "header" -->
  <h1>Mój ulubiony kolor</h1><!-- element "p" może być elementem dzieckiem elementu "h1" -->
 </header>

 <p>
  Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.
 </p>

 <p>
  Ponieważ błękitny to kolor nieba.
 </p>

 <footer><!-- element "p" może być elementem dzieckiem elementu "footer" -->
  <address><!-- element "p" może być elementem dzieckiem elementu "address" -->
   jankowalski@mail.com
  </address>
 </footer>
</article>

W naszym przykładowym kodzie HTML występuje pięć elementów HTML, dla których element p może być elementem dzieckiem, oznacza to, że wspomniane elementy HTML mogą reprezentować akapit treści, którego zawartość wcale nie musi być umieszczona w zawartości elementu p, jeżeli nie będziemy tego chcieli. Wspomnianymi elementami HTML są: element article, element header, element h1, element footer oraz element address.

Akapit treści mogą budować elementy HTML należące do kategorii zawartość frazowana, oznacza to, że nie tylko tekst, czy też elementy HTML należące do kategorii semantyka tekstu mogą budować akapit treści.

W kilku następnych krokach dowiemy się, jakiego typu treści (poza zwykłym ciągiem znaków, czyli tekstem) możemy wyświetlić w oknie przeglądarki internetowej posługując się między innymi elementami HTML należącymi do kategorii zawartość frazowana.

W naszym świecie realnym również występują treści różnego typu, które mogą posiadać różne formy, na przykład formę tekstową (książki), formę obrazkową (gazety), formę dźwiękową (utwory muzyczne), formę wideo (filmy) itp.