Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

:only-of-type

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie selektora :only-of-type

   :only-of-type { ... }
  

Selektor :only-of-type odwołuje się do każdego elementu HTML, którego cechy w danym momencie spełniają zasadę pseudoklasy :only-of-type.

Cechy elementu HTML spełniają zasadę pseudoklasy :only-of-type, gdy w danym momencie dany element HTML jest jedynym elementem swojego typu względem ewentualnych pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica.

Dodatkowe techniczne informacje o selektorze :only-of-type

ograniczenie - elementy HTML

brak

ograniczenie - właściwości CSS

brak

Przykładowa reguła CSS, selektor :only-of-type

p:only-of-type {
 color:red;
}

Wyjaśnienie przykładowej reguły CSS

   p:only-of-type { color:red; }
  
p:only-of-type

do każdego elementu p, który jest jedynym elementem typu p względem pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica

color

dodaj właściwość CSS, która zmieni kolor tekstu elementu HTML

red

na barwę czerwoną

Kod źródłowy przykładowego dokumentu HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   p:only-of-type {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   <p>
    tekst w tym elemencie "p" nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element "p" nie jest jedynym elementem typu "p" względem pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica, lecz jest pierwszym z dwóch elementów typu "p"
   </p>

   <p>
    tekst w tym elemencie "p" nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element "p" nie jest jedynym elementem typu "p" względem pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica, lecz jest drugim z dwóch elementów typu "p"
   </p>
  </div>

  <hr>

  <div>
   <div>
    tekst w tym elemencie "div" nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element HTML nie jest jedynym elementem typu "p" względem pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica, lecz jest pierwszym z dwóch elementów typu "div"
   </div>

   <p>
    tekst w tym elemencie "p" jest koloru czerwonego, ponieważ ten element "p" jest jedynym elementem typu "p" względem pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica
   </p>

   <div>
    tekst w tym elemencie "div" nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element HTML nie jest jedynym elementem typu "p" względem pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica, lecz jest drugim z dwóch elementów typu "div"
   </div>
  </div>

 </body>
</html>

Rezultat

tekst w tym elemencie "p" nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element "p" nie jest jedynym elementem typu "p" względem pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica, lecz jest pierwszym z dwóch elementów typu "p"

tekst w tym elemencie "p" nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element "p" nie jest jedynym elementem typu "p" względem pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica, lecz jest drugim z dwóch elementów typu "p"


tekst w tym elemencie "div" nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element HTML nie jest jedynym elementem typu "p" względem pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica, lecz jest pierwszym z dwóch elementów typu "div"

tekst w tym elemencie "p" jest koloru czerwonego, ponieważ ten element "p" jest jedynym elementem typu "p" względem pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica

tekst w tym elemencie "div" nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element HTML nie jest jedynym elementem typu "p" względem pozostałych elementów dzieci należących do wspólnego elementu rodzica, lecz jest drugim z dwóch elementów typu "div"

Interpretacja selektora :only-of-type

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji selektora .