Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

border-image-width

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Opis właściwości border-image-width

Za pomocą właściwości border-image-width możemy określić rozmiar szerokości obrazkowego obramowania interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości border-image-width

przeznaczenie

element HTML każdego typu posiadający właściwość border-width wraz z wartością różną od wartości 0 oraz właściwość border-style wraz z wartością różną od wartości none, lecz nie elementy HTML pierwotnie budujące tabelę HTML, gdy element HTML typu table lub inline-table posiada właściwość border-collapse wraz z wartością collapse

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

1

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości border-image-width

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 11

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości border-image-width

wzorzec wartości

Opis

Za pomocą właściwości border-image-width oraz z góry zdefiniowanego wzorca wartości możemy określić rozmiar szerokości obrazkowego obramowania interesującego nas elementu HTML.

Składniki wzorca wartości właściwości border-image-width

Przykładowe zapisy

auto

15px auto

5px 10px 15px

5px 10px 15px 20px

top

Składnik top jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości border-image-width. Składnik top określa rozmiar szerokości górnego obrazkowego obramowania interesującego nas elementu HTML.

Składnik right jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości border-image-width. Składnik right określa rozmiar szerokości prawego obrazkowego obramowania interesującego nas elementu HTML.

bottom

Składnik bottom jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości border-image-width. Składnik bottom określa rozmiar szerokości dolnego obrazkowego obramowania interesującego nas elementu HTML.

left

Składnik left jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości border-image-width. Składnik left określa rozmiar szerokości lewego obrazkowego obramowania interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 border-image-width:12px 16px 20px 24px;
rozmiar szerokości górnego obrazkowego obramowania tego elementu "div" wynosi 12 pikseli, rozmiar szerokości prawego obrazkowego obramowania tego elementu "div" wynosi 16 pikseli, rozmiar szerokości dolnego obrazkowego obramowania tego elementu "div" wynosi 20 pikseli, natomiast rozmiar szerokości lewego obrazkowego obramowania tego elementu "div" wynosi 24 piksele, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "border-image-width" wraz z następującymi wartościami: "12px 16px 20px 24px"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    border-width:20px;
    border-style:solid;
    border-image-source:url(https://webkod.pl/files/css/obramowanie-04.png);
    border-image-slice:20;
    border-image-width:12px 16px 20px 24px;
    border-image-repeat:round;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   rozmiar szerokości górnego obrazkowego obramowania tego elementu "div" wynosi 12 pikseli, rozmiar szerokości prawego obrazkowego obramowania tego elementu "div" wynosi 16 pikseli, rozmiar szerokości dolnego obrazkowego obramowania tego elementu "div" wynosi 20 pikseli, natomiast rozmiar szerokości lewego obrazkowego obramowania tego elementu "div" wynosi 24 piksele, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "border-image-width" wraz z następującymi wartościami: "12px 16px 20px 24px"
  </div>

 </body>
</html>