Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

p

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu p

Element p reprezentuje akapit treści, czyli treść reprezentowaną przez zawartość frazowaną.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie p

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Przykładowy Kod HTML

<article>
  <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
  <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
</article>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "p" jest element "article". Wspomniany element "article" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "article", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "p".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<article>
  <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
  <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
</article>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "p" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "Moim ulubionym owocem jest czereśnia.", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "p".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<p> ... </p>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

tag może zostać pominięty, lecz tylko jeżeli bezpośrednio po danym elemencie p występuje element address, element article, element aside, element blockquote, element div, element dl, element fieldset, element footer, element form, element h1, element h2, element h3, element h4, element h5, element h6, element header, element hr, element main, element nav, element ol, element p, element pre, element section, element table lub element ul lub jeżeli bezpośrednio po danym elemencie p nie występuje żadna inna zawartość, która z założenia miałaby należeć do zawartości elementu rodzica danego elementu p oraz gdy wspomnianym elementem rodzicem danego elementu p nie jest element a

CSS display

block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu p

p {
  display:block;
  margin-top:1em;
  margin-bottom:1em;
}

Interpretacja elementu p

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak