Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

span

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu span

Element span reprezentuje swoje elementy dzieci reprezentowane przez zawartość frazowaną.

Element span nie posiada żadnego specjalnego znaczenia, lecz nie oznacza to, że element span nie jest ważnym elementem HTML w języku HTML.

Element span może zostać przez nas wykorzystany w sytuacji gdy musimy z jakiegoś powodu umieścić interesującą nas zawartość frazowaną w zawartości dodatkowego elementu HTML, a jednocześnie nie chcemy, aby wybrany przez nas do tego celu element HTML posiadał z góry narzucone dodatkowe znaczenie, od którego musiałaby być uzależniona interesująca nas zawartość frazowana.

Dodatkowe artykuły związane z elementem span

Informacje techniczne o elemencie span

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<p>
  <cite>Leonardo da Vinci</cite> powiedział, że:
  <q>Nasza wiedza ma początek w tym, co <span class="styl-1">czujemy</span></q>.
</p>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "span" jest element "q". Wspomniany element "q" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "q", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "span".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<p>
  <cite>Leonardo da Vinci</cite> powiedział, że:
  <q>Nasza wiedza ma początek w tym, co <span class="styl-1">czujemy</span></q>.
</p>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "span" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "czujemy", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "span".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<span> ... </span>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

inline

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu span

/* brak */

Interpretacja elementu span

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak