Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

span

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu span

Element span reprezentuje swoje elementy dzieci reprezentowane przez zawartość frazowaną.

Element span może zostać wykorzystany przez nas w sytuacji gdy musimy z jakiegoś powodu umieścić interesującą nas zawartość frazowaną w zawartości dodatkowego elementu HTML, a jednocześnie nie chcemy, aby wybrany przez nas do tego celu element HTML posiadał z góry narzucone dodatkowe znaczenie, od którego musiałaby być uzależniona wspomniana zawartość frazowana.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie span

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<p>
  <cite>Leonardo da Vinci</cite> powiedział, że:
  <q>Nasza wiedza ma początek w tym, co <span class="styl">czujemy</span></q>.
</p>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "span" jest element "q". Wspomniany element "q" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "q", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "span".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<p>
  <cite>Leonardo da Vinci</cite> powiedział, że:
  <q>Nasza wiedza ma początek w tym, co <span class="styl">czujemy</span></q>.
</p>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "span" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "czujemy", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "span".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<span> ... </span>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

inline

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu span

/* brak */

Interpretacja elementu span

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak