Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

clip-path

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości clip-path

Za pomocą właściwości clip-path możemy określić kształt, do którego powinien zostać przycięty obszar interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Informacje techniczne o właściwości clip-path

przeznaczenie

element HTML każdego typu

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

none

wyjątki initial

brak

animowanie

tak, lecz nie wartość none

Interpretacja właściwości clip-path

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak, lecz z przedrostkiem -webkit-

Opera

tak

Internet Explorer

nie

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości clip-path

none

Wyjaśnienie

Wartość none jest domyślną wartością właściwości clip-path.

Domyślnie obszar elementu HTML nie jest w żaden sposób przycięty.

Przykład

 clip-path:none;
ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych

Obszar przykładowego elementu "div" nie jest w żaden sposób przycięty.

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych
  </div>

 </body>
</html>

inset()

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości clip-path oraz funkcji inset() możemy określić kształt prostokąta (opcjonalnie z zaokrąglonymi rogami), do którego powinien zostać przycięty obszar interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 clip-path:inset(15px 30px 45px 60px);
ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych

Obszar przykładowego elementu "div" został przycięty do kształtu przypominającego kształt prostokąta, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "clip-path" wraz z wartością w postaci funkcji "inset()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "15px 30px 45px 60px".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    clip-path:inset(15px 30px 45px 60px);
    -webkit-clip-path:inset(15px 30px 45px 60px);
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych
  </div>

 </body>
</html>

circle()

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości clip-path oraz funkcji circle() możemy określić kształt koła, do którego powinien zostać przycięty obszar interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 clip-path:circle(125px at 175px 150px);
ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych

Obszar przykładowego elementu "div" został przycięty do kształtu przypominającego kształt koła, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "clip-path" wraz z wartością w postaci funkcji "circle()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "125px at 175px 150px".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    clip-path:circle(125px at 175px 150px);
    -webkit-clip-path:circle(125px at 175px 150px);
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych
  </div>

 </body>
</html>

ellipse()

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości clip-path oraz funkcji ellipse() możemy określić kształt elipsy, do którego powinien zostać przycięty obszar interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 clip-path:ellipse(125px 75px at 150px 100px);
ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych

Obszar przykładowego elementu "div" został przycięty do kształtu przypominającego kształt elipsy, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "clip-path" wraz z wartością w postaci funkcji "ellipse()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "125px 75px at 150px 100px".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    clip-path:ellipse(125px 75px at 150px 100px);
    -webkit-clip-path:ellipse(125px 75px at 150px 100px);
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych
  </div>

 </body>
</html>

polygon()

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości clip-path oraz funkcji polygon() możemy określić kształt wielokąta, do którego powinien zostać przycięty obszar interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 clip-path:polygon(25px 50px, 425px 75px, 275px 225px);
ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych

Obszar przykładowego elementu "div" został przycięty do kształtu przypominającego kształt wielokąta, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "clip-path" wraz z wartością w postaci funkcji "polygon()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "25px 50px, 425px 75px, 275px 225px".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    clip-path:polygon(25px 50px, 425px 75px, 275px 225px);
    -webkit-clip-path:polygon(25px 50px, 425px 75px, 275px 225px);
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych
  </div>

 </body>
</html>