Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

code

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu code

Element code reprezentuje zawartość, którą powinna być treść stanowiąca fragment kodu komputerowego, nazwę pliku, składnik języka programowania lub każdą inną tego typu informację, która może zostać rozpoznana oraz przetworzona przez komputer.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie code

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<pre>
 <code>
  div {
   background-color:blue;
  }
 </code>
</pre>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "code" jest element "pre". Wspomniany element "pre" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "pre", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "code".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<pre>
 <code>
  div {
   background-color:blue;
  }
 </code>
</pre>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "code" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "div { background-color:blue; }", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "code".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<code> ... </code>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

inline

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu code

code {
 font-family:monospace;
}

Interpretacja elementu code

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak