Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

kbd

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu kbd

Element kbd reprezentuje zawartość, którą powinna być treść, której autorem ma być użytkownik oraz która ma pochodzić od użytkownika.

Zawartością elementu kbd może być:

  • treść wskazująca na nazwę określonego przycisku lub kombinacji przycisków, które powinien nacisnąć użytkownik (np. na klawiaturze)
  • treść wskazująca na określoną komendę głosową, którą powinien wymówić użytkownik

Dodatkowe artykuły związane z elementem kbd

Informacje techniczne o elemencie kbd

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<p>
  Aby zamknąć to okno naciśnij przycisk <kbd>Escape</kbd>.
</p>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "kbd" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "kbd".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<p>
  Aby zamknąć to okno naciśnij przycisk <kbd>Escape</kbd>.
</p>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "kbd" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "Escape", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "kbd".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<kbd> ... </kbd>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

inline

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu kbd

kbd {
  font-family:monospace;
}

Interpretacja elementu kbd

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak