Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

quotes

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości quotes

Za pomocą właściwości quotes możemy określić typ dodatkowych cudzysłowów, jakie mogą zostać dodane do zawartości interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Informacje techniczne o właściwości quotes

przeznaczenie

element HTML każdego typu

pozycja

dowolna

dziedziczenie

tak

wartość initial

taka jak w ustawieniach przeglądarki internetowej

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości quotes

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 8

Edge

tak

Opis wartości właściwości quotes

none

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości none właściwości quotes możemy sprawić, że do zawartości interesującego nas elementu HTML nie mogą zostać dodane żadne dodatkowe cudzysłowy.

Przykład

 quotes:none;
ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych

Do zawartości przykładowego elementu "div" za pomocą selektora "::before" oraz wartości "open-quote" właściwości "content" lub za pomocą selektora "::after" oraz wartości "close-quote" właściwości "content" nie mogą zostać dodane żadne dodatkowe cudzysłowy, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "quotes" wraz z wartością "none".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    quotes:none;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   div::before {
    content:open-quote;
    color:blue;
    background-color:white;
   }

   div::after {
    content:close-quote;
    color:blue;
    background-color:white;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych
  </div>

 </body>
</html>

wzorzec wartości

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości quotes oraz z góry zdefiniowanego wzorca wartości możemy określić typ dodatkowych cudzysłowów, jakie mogą zostać dodane do zawartości interesującego nas elementu HTML.

Składniki wzorca wartości właściwości quotes

Przykładowe zapisy

"'" "'"

'"' '"'

'"' '"' '‹' '›'

'"' '"' '‹' '›' '››' '‹‹'

open-sign

Składnik open-sign jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości quotes. Składnik open-sign określa typ cudzysłowu otwierającego, który może zostać dodany do zawartości interesującego nas elementu HTML.

close-sign

Składnik close-sign jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości quotes. Składnik close-sign określa typ cudzysłowu zamykającego, który może zostać dodany do zawartości interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 quotes:'›››' '‹‹‹';
ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych

Cudzysłów otwierający, jaki może zostać dodany do początkowej zawartości przykładowego elementu "div" posiada postać "›››", natomiast cudzysłów zamykający, jaki może zostać dodany do końcowej zawartości przykładowego elementu "div" posiada postać "‹‹‹", ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "quotes" wraz z następującymi wartościami: " '›››' '‹‹‹' ".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    quotes:'›››' '‹‹‹';
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   div::before {
    content:open-quote;
    color:blue;
    background-color:white;
   }

   div::after {
    content:close-quote;
    color:blue;
    background-color:white;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych
  </div>

 </body>
</html>