Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

zawartość opływająca

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Wyjaśnienie

Do kategorii należą przede wszystkim elementy HTML, które mogą znaleźć się w części BODY dokumentu HTML, jak również elementy HTML, które mogą być elementem bratem dla każdego innego elementu HTML należącego do kategorii zawartość opływająca. Oznacza to, że wszystkie elementy HTML należące do kategorii zawartość opływająca mogą opływać siebie nawzajem (znajdować się obok siebie, po sobie, przed sobą w kodzie HTML). Do kategorii zawartość opływająca należy również zwykły tekst, czyli zawartość tekstowa składającą się z dowolnego ciągu znaków.

Elementy HTML należące do danej kategorii

 1. a
 2. abbr
 3. address
 4. area
 5. article
 6. aside
 7. audio
 8. b
 9. bdi
 10. bdo
 11. blockquote
 12. br
 13. button
 14. canvas
 15. cite
 16. code
 17. data
 18. datalist
 19. del
 20. dfn
 21. div
 22. dl
 23. em
 24. embed
 25. fieldset
 26. figure
 27. footer
 28. form
 29. h1
 30. h2
 31. h3
 32. h4
 33. h5
 34. h6
 35. header
 36. hr
 37. i
 38. iframe
 39. img
 40. input
 41. ins
 42. kbd
 43. keygen
 44. label
 45. main
 46. map
 47. mark
 48. meter
 49. nav
 50. noscript
 51. object
 52. ol
 53. output
 54. p
 55. pre
 56. progress
 57. q
 58. ruby
 59. s
 60. samp
 61. script
 62. section
 63. select
 64. small
 65. span
 66. strong
 67. sub
 68. sup
 69. table
 70. template
 71. textarea
 72. time
 73. u
 74. ul
 75. var
 76. video
 77. wbr
 78. TEKST
 1. Element area należy do kategorii zawartość opływająca, lecz tylko wtedy gdy jednym z elementów przodków danego elementu area jest element map.