Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

:last-child

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie selektora :last-child

   :last-child { ... }
  

Selektor :last-child odwołuje się do każdego elementu HTML, którego cechy w danym momencie spełniają zasadę pseudoklasy :last-child.

Cechy elementu HTML spełniają zasadę pseudoklasy :last-child, gdy w danym momencie dany element HTML jest ostatnim elementem dzieckiem swojego elementu rodzica.

Informacje techniczne o selektorze :last-child

ograniczenie - elementy HTML

brak

ograniczenie - właściwości CSS

brak

Przykładowa reguła CSS, selektor :last-child

p:last-child {
 color:red;
}

Wyjaśnienie przykładowej reguły CSS

   p:last-child { color:red; }
  
p:last-child

do każdego elementu p, który jest ostatnim elementem dzieckiem swojego elementu rodzica

color

dodaj właściwość CSS, która zmieni kolor tekstu elementu HTML

red

na barwę czerwoną

Kod źródłowy przykładowego dokumentu HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   p:last-child {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   <p>
    tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element "p" nie jest ostatnim elementem dzieckiem swojego elementu rodzica, lecz jest pierwszym
   </p>

   <p>
    tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" jest koloru czerwonego, ponieważ ten element "p" jest ostatnim elementem dzieckiem swojego elementu rodzica
   </p>
  </div>

  <hr>

  <div>
   <p>
    tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element "p" nie jest ostatnim elementem dzieckiem swojego elementu rodzica, lecz jest pierwszym
   </p>

   <div>
    tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "div" nie jest koloru czerwonego, mimo że ten element HTML jest ostatnim elementem dzieckiem swojego elementu rodzica, ponieważ ten element HTML nie jest elementem "p"
   </div>
  </div>

 </body>
</html>

Rezultat

tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element "p" nie jest ostatnim elementem dzieckiem swojego elementu rodzica, lecz jest pierwszym

tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" jest koloru czerwonego, ponieważ ten element "p" jest ostatnim elementem dzieckiem swojego elementu rodzica


tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element "p" nie jest ostatnim elementem dzieckiem swojego elementu rodzica, lecz jest pierwszym

tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "div" nie jest koloru czerwonego, mimo że ten element HTML jest ostatnim elementem dzieckiem swojego elementu rodzica, ponieważ ten element HTML nie jest elementem "p"

Interpretacja selektora :last-child

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji selektora .