Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

mask-image

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Opis właściwości mask-image

Za pomocą właściwości mask-image możemy określić, który obrazek powinien tworzyć maskę interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości mask-image

przeznaczenie

element HTML każdego typu

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

none

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości mask-image

Firefox

tak

Google Chrome

tak, lecz z przedrostkiem -webkit-

Safari

tak, lecz z przedrostkiem -webkit-

Opera

tak, lecz z przedrostkiem -webkit-

Internet Explorer

nie

Edge

tak, lecz z przedrostkiem -webkit-

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości mask-image

none

Opis

Wartość none jest domyślną wartością właściwości mask-image.

Domyślnie żaden obrazek nie tworzy maski elementu HTML.

Przykład

 mask-image:none;
ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych

Żaden obrazek nie tworzy maski przykładowego elementu "div".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych
  </div>

 </body>
</html>

url()

Opis

Za pomocą właściwości mask-image oraz funkcji url() możemy określić, który obrazek powinien tworzyć maskę interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 mask-image:url(https://webkod.pl/files/css/maska-01.png);
ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych

Obrazkiem tworzącym maskę przykładowego elementu "div" jest obrazek znajdujący się pod adresem "https://webkod.pl/files/css/maska-01.png", ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "mask-image" wraz z wartością w postaci funkcji "url()", w której to funkcji została użyta wartość "https://webkod.pl/files/css/maska-01.png".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    mask-image:url(https://webkod.pl/files/css/maska-01.png);
    -webkit-mask-image:url(https://webkod.pl/files/css/maska-01.png);
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych
  </div>

 </body>
</html>

linear-gradient()

Opis

Za pomocą właściwości mask-image oraz funkcji linear-gradient() możemy określić, jaki gradient liniowy powinien tworzyć maskę interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 mask-image:linear-gradient(black, transparent);
ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych

Obrazkiem tworzącym maskę przykładowego elementu "div" jest obrazek w postaci gradientu liniowego, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "mask-image" wraz z wartością w postaci funkcji "linear-gradient()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "black, transparent".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    mask-image:linear-gradient(black, transparent);
    -webkit-mask-image:linear-gradient(black, transparent);
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych
  </div>

 </body>
</html>

repeating-linear-gradient()

Opis

Za pomocą właściwości mask-image oraz funkcji repeating-linear-gradient() możemy określić, jaki powtarzający się gradient liniowy powinien tworzyć maskę interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 mask-image:repeating-linear-gradient(black 0%, transparent 25%);
ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych

Obrazkiem tworzącym maskę przykładowego elementu "div" jest obrazek w postaci powtarzającego się gradientu liniowego, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "mask-image" wraz z wartością w postaci funkcji "repeating-linear-gradient()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "black 0%, transparent 25%".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    mask-image:repeating-linear-gradient(black 0%, transparent 25%);
    -webkit-mask-image:repeating-linear-gradient(black 0%, transparent 25%);
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych
  </div>

 </body>
</html>

radial-gradient()

Opis

Za pomocą właściwości mask-image oraz funkcji radial-gradient() możemy określić, jaki gradient promienisty powinien tworzyć maskę interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 mask-image:radial-gradient(black, transparent);
ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych

Obrazkiem tworzącym maskę przykładowego elementu "div" jest obrazek w postaci gradientu promienistego, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "mask-image" wraz z wartością w postaci funkcji "radial-gradient()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "black, transparent".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    mask-image:radial-gradient(black, transparent);
    -webkit-mask-image:radial-gradient(black, transparent);
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych
  </div>

 </body>
</html>

repeating-radial-gradient()

Opis

Za pomocą właściwości mask-image oraz funkcji repeating-radial-gradient() możemy określić, jaki powtarzający się gradient promienisty powinien tworzyć maskę interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 mask-image:repeating-radial-gradient(black 0%, transparent 10%);
ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych

Obrazkiem tworzącym maskę przykładowego elementu "div" jest obrazek w postaci powtarzającego się gradientu promienistego, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "mask-image" wraz z wartością w postaci funkcji "repeating-radial-gradient()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "black 0%, transparent 10%".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    mask-image:repeating-radial-gradient(black 0%, transparent 10%);
    -webkit-mask-image:repeating-radial-gradient(black 0%, transparent 10%);
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych
  </div>

 </body>
</html>

sekwencja wartości

Opis

Za pomocą sekwencji kilku oddzielonych od siebie znakiem przecinka wartości należących do właściwości mask-image możemy sprawić, że kilka obrazków będzie tworzyło kilka masek interesującego nas elementu HTML jednocześnie.

Podana przez nas sekwencja wartości właściwości "mask-image" nie może zawierać wartości globalnych.

Przykład

 mask-image:url(https://webkod.pl/files/css/maska-m1.png), url(https://webkod.pl/files/css/maska-m2.png);
ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych

Przykładowy element "div" posiada dwie maski jednocześnie (pierwszą maskę przykładowego elementu "div" tworzy obrazek znajdujący się pod adresem "https://webkod.pl/files/css/maska-m1.png", natomiast drugą maskę przykładowego elementu "div" tworzy obrazek znajdujący się pod adresem "https://webkod.pl/files/css/maska-m2.png"), ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "mask-image" wraz z następującą sekwencją wartości: "url(https://webkod.pl/files/css/maska-m1.png), url(https://webkod.pl/files/css/maska-m2.png)".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    mask-image:url(https://webkod.pl/files/css/maska-m1.png), url(https://webkod.pl/files/css/maska-m2.png);
    mask-repeat:repeat-x, no-repeat;
    mask-position:left top, right bottom;
    -webkit-mask-image:url(https://webkod.pl/files/css/maska-m1.png), url(https://webkod.pl/files/css/maska-m2.png);
    -webkit-mask-repeat:repeat-x, no-repeat;
    -webkit-mask-position:left top, right bottom;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych, ten tekst wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej został umieszczony w zawartości tego przykładowego elementu "div" wyłącznie w celach prezentacyjnych
  </div>

 </body>
</html>