Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

del

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu del

Element del reprezentuje zawartość, która jest nieaktualna lub która może zostać wkrótce usunięta z zawartości danego dokumentu HTML.

Dodatkowe artykuły związane z elementem del

Informacje techniczne o elemencie del

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<p>
 Dzisiejszy dzień <del>będzie</del> był interesujący.
</p>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "del" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "del".

kontekst wewnętrzny

kontekst wewnętrzny elementu rodzica

Przykładowy Kod HTML

<article>
 <h1>Najpopularniejszy kolor</h1>

 <del>
  <p>Najpopularniejszym kolorem jak do tej pory jest kolor zielony.</p>
 </del>

 <p>
  Najpopularniejszym kolorem jak do tej pory jest kolor niebieski.
 </p>
</article>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "del" jest wyłącznie element HTML, który jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu rodzica wspomnianego elementu "del", którym to elementem rodzicem w tym wypadku jest element "article", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "del".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<del> ... </del>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

inline

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu del

del {
 text-decoration:line-through;
}

Interpretacja elementu del

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis atrybutów elementu del

Atrybut Lokalny

cite

Przeznaczenie atrybutu cite

Atrybut cite wykorzystany wraz z elementem del pozwala nam określić adres zasobu internetowego, z którego można dowiedzieć się, dlaczego zawartość reprezentowana przez dany element del jest już nieaktualna.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu cite

URL

Należy podać ciąg znaków w formie adresu URL.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <dl>
   <dt>Aktualny rekord świata - bieg na 100m mężczyzn</dt>
   <dd>
    <del cite="https://rekord.jednostek.pl/100m">
     <p>9.69 - Usain Bolt/Jamajka</p>
    </del>

    <ins>
     <p>9.58 - Usain Bolt/Jamajka</p>
    </ins>
   </dd>
  </dl>

 </body>
</html>

Rezultat

Aktualny rekord świata - bieg na 100m mężczyzn

9.69 - Usain Bolt/Jamajka

9.58 - Usain Bolt/Jamajka

Sugerowanym dla przeglądarki internetowej adresem zasobu internetowego, z którego można dowiedzieć się, dlaczego zawartość reprezentowana przez przykładowy element "del" jest już nieaktualna, jest adres "https://rekord.jednostek.pl/100m", ponieważ do wspomnianego elementu "del" został dodany atrybut "cite" wraz z wartością "https://rekord.jednostek.pl/100m".

Atrybut Lokalny

datetime

Przeznaczenie atrybutu datetime

Atrybut datetime wykorzystany wraz z elementem del pozwala nam określić datę, od której zawartość reprezentowana przez dany element del powinna być traktowana jako zawartość nieaktualna.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu datetime

data

Należy podać ciąg znaków w formie zapisu daty wraz z ewentualnym czasem (Standard ISO-8601).

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <dl>
   <dt>Aktualny rekord świata - bieg na 100m mężczyzn</dt>
   <dd>
    <del datetime="2009-08-16">
     <p>9.69 - Usain Bolt/Jamajka</p>
    </del>

    <ins>
     <p>9.58 - Usain Bolt/Jamajka</p>
    </ins>
   </dd>
  </dl>

 </body>
</html>

Rezultat

Aktualny rekord świata - bieg na 100m mężczyzn

9.69 - Usain Bolt/Jamajka

9.58 - Usain Bolt/Jamajka

Sugerowaną dla przeglądarki internetowej datą, od której zawartość reprezentowana przez przykładowy element "del" powinna być traktowana przez przeglądarkę internetową jako zawartość nieaktualna, jest data "16 sierpień 2009 roku", ponieważ do wspomnianego elementu "del" został dodany atrybut "datetime" wraz z wartością "2009-08-16".