Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Zawartość frazowana

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Do kategorii zawartość frazowana należą przede wszystkim elementy HTML, które wraz z tekstem (czyli wraz z zawartością tekstową składającą się z dowolnego ciągu znaków) mogą tworzyć akapit treści, który może znaleźć się w zawartości elementu p lub w zawartości każdego innego elementu HTML, którego elementem dzieckiem może być element p.

Przykład:

<p>Moim <em>ulubionym</em> kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
<p>Ponieważ róża to symbol miłości.</p>

W naszym przykładowym kodzie HTML zawartością elementów p są elementy HTML, które między innymi należą do kategorii zawartość frazowana.

Zawartość pierwszego elementu p reprezentuje akapit treści, który został utworzony z ciągu znaków Moim , elementu em, ciągu znaków  kwiatem jest , elementu b, znaku ., ciągu znaków ulubionym oraz ciągu znaków róża.

Zawartość drugiego elementu p reprezentuje akapit treści, który został utworzony z ciągu znaków Ponieważ róża to symbol miłości..

Rezultat:

Moim ulubionym kwiatem jest róża.

Ponieważ róża to symbol miłości.

Kategoria zawartość frazowana odgrywa ważną rolę w odniesieniu do kontekstów HTML, o których powiemy sobie wkrótce. Natomiast nieco więcej o akapitach treści powiemy sobie znacznie później.