Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

address

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu address

Element address reprezentuje zawartość, którą powinna być treść stanowiąca dane kontaktowe osoby, ludzi lub organizacji.

Dane kontaktowe mogą między innymi zawierać:

 • imię osoby
 • nazwisko osoby
 • nazwę organizacji
 • adres fizyczny
 • adres strony internetowej
 • adres e-mail
 • adres mediów społecznościowych
 • numer telefonu
 • numer fax
 • współrzędne geograficzne itp.

Dodatkowe artykuły związane z elementem address

Informacje techniczne o elemencie address

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Przykładowy Kod HTML

<article>
 <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
 <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>

 <footer>
  <address>
   Masz jakieś pytania dotyczące tego artykułu?
   Skontaktuj się z nami!
   <a href="#jan-kowalski">Jan Kowalski</a>
   <a href="#anna-kowalska">Anna Kowalska</a>
  </address>
 </footer>
</article>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "address" jest element "footer". Wspomniany element "footer" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "footer", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "address".

kontekst wewnętrzny

zawartość opływająca, lecz nie następujące elementy HTML jako elementy potomkowie: address, header, footer, elementy HTML należące do kategorii nagłówek zawartości, elementy HTML należące do kategorii sekcja zawartości

Przykładowy Kod HTML

<article>
 <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
 <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>

 <footer>
  <address>
   Masz jakieś pytania dotyczące tego artykułu?
   Skontaktuj się z nami!
   <a href="#jan-kowalski">Jan Kowalski</a>
   <a href="#anna-kowalska">Anna Kowalska</a>
  </address>
 </footer>
</article>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "address" jest wyłącznie tekst oraz elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca oraz które nie są zakazanym kontekstem wewnętrznym elementu "address", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "Masz jakieś pytania dotyczące tego artykułu? Skontaktuj się z nami!", element "a" oraz element "a", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "address".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<address> ... </address>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

block

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu address

address {
 display:block;
 font-style:italic;
}

Interpretacja elementu address

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak