Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

h4

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu h4

Element h4 reprezentuje nagłówek czwartego stopnia dla treści, do której należy dany element h4.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie h4

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Przykładowy Kod HTML

<article>
 <h4>Mój ulubiony owoc</h4>
 <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
</article>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "h4" jest element "article". Wspomniany element "article" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "article", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "h4".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<article>
 <h4>
  Mój ulubiony <b>owoc</b>
 </h4>

 <p>
  Moim ulubionym owocem jest czereśnia.
 </p>
</article>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "h4" jest wyłącznie tekst oraz element HTML, który należy do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "Mój ulubiony" oraz element "b", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "h4".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<h4> ... </h4>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu h4

h4 {
 display:block;
 font-size:1em;
 font-weight:bold;
 margin-top:1.33em;
 margin-bottom:1.33em;
}

Interpretacja elementu h4

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak