Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

table-layout

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Opis właściwości table-layout

Za pomocą właściwości table-layout możemy określić sposób ustalania przez przeglądarkę internetową rozmiaru szerokości poszczególnych komórek (elementów td, elementów th) interesującej nas tabeli HTML.

Informacje dodatkowe

każda szerokość związana z właściwością table-layout tyczy się szerokości logicznej

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości table-layout

przeznaczenie
 • element HTML typu table, którego rozmiarem szerokości obszaru zawartości nie jest rozmiar automatyczny

 • element HTML typu inline-table, którego rozmiarem szerokości obszaru zawartości nie jest rozmiar automatyczny

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

auto

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości table-layout

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis wartości właściwości table-layout

auto

Opis

Wartość auto jest domyślną wartością właściwości table-layout.

Domyślnie przeglądarka internetowa nie stara się ustalić jednakowego rozmiaru szerokości dla wszystkich komórek tabeli HTML.

Przykład

 table-layout:auto;
Przykładowa Tabela HTML
komórka - 1komórka - 2komórka - 3
komórka - 4przykładowa komórka - 5komórka - 6
komórka - 7komórka - 8komórka - 9

Elementy "td" oraz elementy "th" przykładowego elementu "table" nie posiadają jednakowego rozmiaru szerokości ustalonego przez przeglądarkę internetową.

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   table {
    width:90%;
    border:3px solid black;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   table > caption {
    padding:1em;
    background-color:#CCC;
   }

   table > tbody > tr > th {
    border:1px solid black;
    padding:1em;
   }

   table > tbody > tr > td {
    border:1px solid black;
    padding:1em;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <table>
   <caption>Przykładowa Tabela HTML</caption>
   <tbody>
    <tr>
     <th>komórka - 1</th>
     <td>komórka - 2</td>
     <td>komórka - 3</td>
    </tr>

    <tr>
     <th>komórka - 4</th>
     <td>przykładowa komórka - 5</td>
     <td>komórka - 6</td>
    </tr>

    <tr>
     <th>komórka - 7</th>
     <td>komórka - 8</td>
     <td>komórka - 9</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>

fixed

Opis

Za pomocą wartości fixed właściwości table-layout możemy sprawić, że przeglądarka internetowa postara się ustalić jednakowy rozmiar szerokości dla wszystkich komórek interesującej nas tabeli HTML.

Przykład

 table-layout:fixed;
Przykładowa Tabela HTML
komórka - 1komórka - 2komórka - 3
komórka - 4przykładowa komórka - 5komórka - 6
komórka - 7komórka - 8komórka - 9

Elementy "td" oraz elementy "th" przykładowego elementu "table" posiadają jednakowy rozmiar szerokości ustalony przez przeglądarkę internetową, ponieważ do wspomnianego elementu "table" została dodana właściwość "table-layout" wraz z wartością "fixed".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   table {
    table-layout:fixed;
    width:90%;
    border:3px solid black;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   table > caption {
    padding:1em;
    background-color:#CCC;
   }

   table > tbody > tr > th {
    border:1px solid black;
    padding:1em;
   }

   table > tbody > tr > td {
    border:1px solid black;
    padding:1em;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <table>
   <caption>Przykładowa Tabela HTML</caption>
   <tbody>
    <tr>
     <th>komórka - 1</th>
     <td>komórka - 2</td>
     <td>komórka - 3</td>
    </tr>

    <tr>
     <th>komórka - 4</th>
     <td>przykładowa komórka - 5</td>
     <td>komórka - 6</td>
    </tr>

    <tr>
     <th>komórka - 7</th>
     <td>komórka - 8</td>
     <td>komórka - 9</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>