Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

caret-color

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Opis właściwości caret-color

Za pomocą właściwości caret-color możemy określić kolor wskaźnika wstawiania tekstu interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości caret-color

przeznaczenie

element HTML każdego typu

pozycja

dowolna

dziedziczenie

tak

wartość initial

auto

wyjątki initial

brak

animowanie

tak

Interpretacja właściwości caret-color

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości caret-color

auto

Opis

Wartość auto jest domyślną wartością właściwości caret-color.

Domyślnie kolor wskaźnika wstawiania tekstu elementu HTML uzależniony jest od wartości właściwości color tego elementu HTML.

Przykład

 caret-color:auto;

Ze względu na to, iż przykładowy element "input" posiada właściwość "color" wraz z wartością "red" kolorem wskaźnika wstawiania tekstu przykładowego elementu "input" jest kolor czerwony.

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   input {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <label>
   Podaj dowolny ciąg znaków: <input>
  </label>

 </body>
</html>

kolor

Opis

Za pomocą właściwości caret-color oraz dowolnego sposobu definiowania wartości koloru w języku CSS możemy określić kolor wskaźnika wstawiania tekstu interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 caret-color:red;

Kolorem wskaźnika wstawiania tekstu przykładowego elementu "input" jest kolor czerwony, ponieważ do wspomnianego elementu "input" została dodana właściwość "caret-color" wraz z wartością "red".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   input {
    caret-color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <label>
   Podaj dowolny ciąg znaków: <input>
  </label>

 </body>
</html>