Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

html

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu html

Element html reprezentuje korzeń dokumentu HTML, czyli pierwszy, a zarazem jedyny element HTML, który tworzy główną strukturę dokumentu HTML, czyli strukturę zbudowaną z elementu html oraz ze wszystkich pozostałych elementów HTML znajdujących się w zawartości elementu html.

Dodatkowe artykuły związane z elementem html

Informacje techniczne o elemencie html

kategoria ogólna

brak

kontekst zewnętrzny

wszędzie tam gdzie dopuszczalne jest utworzenie kodu HTML lub jego fragmentu

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <!-- miejsce na pozostały kod części HEAD dokumentu HTML -->
 </head>

 <body>
  <!-- miejsce na pozostały kod części BODY dokumentu HTML -->
 </body>
</html>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "html" jest przypuszczalnie plik, który może zawierać w sobie kod języka HTML, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli plik, który może zawierać w sobie kod języka HTML, jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "html".

Przykładowy Kod HTML

<iframe srcdoc="
<html>
 <head>
  <!-- miejsce na pozostały kod części HEAD dokumentu HTML -->
 </head>

 <body>
  <!-- miejsce na pozostały kod części BODY dokumentu HTML -->
 </body>
</html>
"></iframe>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "html" jest atrybut "srcdoc" elementu "iframe", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli atrybut "srcdoc" elementu "iframe", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "html".

kontekst wewnętrzny

dokładnie jeden element head, a następnie dokładnie jeden element body

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <!-- miejsce na pozostały kod części HEAD dokumentu HTML -->
 </head>

 <body>
  <!-- miejsce na pozostały kod części BODY dokumentu HTML -->
 </body>
</html>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "html" jest dokładnie jeden element "head", po którym występuje dokładnie jeden element "body", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli dokładnie jeden element "head", po którym występuje dokładnie jeden element "body", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "html".

wymagane elementy dzieci

element head jako pierwszy element dziecko oraz element body jako drugi element dziecko

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<html> ... </html>

pominięcie tagu na początku

tag może zostać pominięty, lecz tylko wtedy gdy pierwszą rzeczą, która znajduje się w kontekście wewnętrznym danego elementu html nie jest ciąg znaków w formie komentarza języka HTML

pominięcie tagu na końcu

tag może zostać pominięty, lecz tylko wtedy gdy bezpośrednio po danym elemencie html nie występuje ciąg znaków w formie komentarza języka HTML

CSS display

block

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu html

html {
 display:block;
 overflow:auto;
}

Interpretacja elementu html

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Interpretuje atrybut manifest, lecz od wersji "10".

Edge

tak

Opis atrybutów elementu html

Atrybut Lokalny

manifest

Przeznaczenie atrybutu manifest

Atrybut manifest wykorzystany wraz z elementem html pozwala nam określić adres zasobu internetowego, który jest odpowiedzialny za wskazanie plików, jakie powinny zostać wykorzystane przez przeglądarkę internetową w celu utworzenia wersji OFFLINE danego dokumentu HTML.

Mimo że atrybut "manifest" elementu "html" należy do specyfikacji języka HTML5.2, nie należy korzystać z atrybutu "manifest", ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że atrybut "manifest" zostanie usunięty w przyszłości z języka HTML.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu manifest

URL

Należy podać niepusty ciąg znaków w formie adresu URL.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html manifest="https://webkod.pl/files/html/podstrona-01.manifest">
 <!-- KOD ŹRÓDŁOWY PLIKU: podstrona-01.manifest >>>>

 CACHE MANIFEST
 zwierze-01.png
 podstrona-01.html

 -->
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Galeria zdjęć zwierząt</h1>
  <img src="https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png" alt="lew">

 </body>
</html>

Rezultat

Sugerowanym dla przeglądarki internetowej adresem zasobu internetowego "podstrona-01.manifest", który jest odpowiedzialny za wskazanie plików, jakie powinny zostać wykorzystane przez przeglądarkę internetową w celu utworzenia wersji OFFLINE przykładowego dokumentu HTML "podstrona-01.html", jest adres "https://webkod.pl/files/html/podstrona-01.manifest", ponieważ do elementu "html", który znajduje się w zawartości wspomnianego dokumentu HTML "podstrona-01.html", został dodany atrybut "manifest" wraz z wartością "https://webkod.pl/files/html/podstrona-01.manifest".