Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

html

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu html

Element html reprezentuje korzeń dokumentu HTML, czyli pierwszy, a zarazem jedyny element HTML, który tworzy główną strukturę dokumentu HTML, czyli strukturę zbudowaną z elementu html oraz ze wszystkich pozostałych elementów HTML znajdujących się w zawartości wspomnianego elementu html.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie html

kategoria ogólna

brak

kontekst zewnętrzny

wszędzie tam gdzie dopuszczalne jest utworzenie kodu HTML lub jego fragmentu

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <!-- miejsce na pozostały kod części HEAD -->
 </head>

 <body>
  <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
 </body>
</html>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "html" jest przypuszczalnie plik, który może zawierać w sobie kod języka HTML, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli plik, który może zawierać w sobie kod języka HTML, jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "html".

Przykładowy Kod HTML

<iframe srcdoc="
<html>
 <head>
  <!-- miejsce na pozostały kod części HEAD -->
 </head>

 <body>
  <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
 </body>
</html>
"></iframe>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "html" jest atrybut "srcdoc" elementu "iframe", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli atrybut "srcdoc" elementu "iframe", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "html".

kontekst wewnętrzny

dokładnie jeden element head, po którym musi wystąpić dokładnie jeden element body

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <!-- miejsce na pozostały kod części HEAD -->
 </head>

 <body>
  <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
 </body>
</html>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "html" jest dokładnie jeden element "head", po którym występuje dokładnie jeden element "body", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli dokładnie jeden element "head", po którym występuje dokładnie jeden element "body", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "html".

wymagane elementy dzieci

element head jako pierwszy element dziecko oraz element body jako drugi element dziecko

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<html> ... </html>

pominięcie tagu na początku

tag może zostać pominięty, lecz tylko jeżeli pierwszą rzeczą, którą reprezentuje dany element html nie jest ciąg znaków w formie komentarza języka HTML

pominięcie tagu na końcu

tag może zostać pominięty, lecz tylko jeżeli bezpośrednio po danym elemencie html nie występuje ciąg znaków w formie komentarza języka HTML

CSS display

block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu html

html {
 display:block;
 overflow:auto;
}

Interpretacja elementu html

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Interpretuje atrybut manifest, lecz od wersji "10".

Edge

tak

Opis atrybutów elementu html

manifest

Przeznaczenie atrybutu manifest

Atrybut manifest wykorzystany wraz z elementem html określa adres zasobu internetowego, który odpowiedzialny jest za wskazanie plików, które powinny zostać wykorzystane przez przeglądarkę internetową w celu utworzenia wersji OFFLINE danego dokumentu HTML.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu manifest

URL

Należy podać niepusty ciąg znaków w formie adresu URL.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html manifest="https://webkod.pl/files/html/podstrona-01.manifest">
<!-- KOD ŹRÓDŁOWY PLIKU - podstrona-01.manifest -->
<!--
CACHE MANIFEST
zwierze-01.png
podstrona-01.html
-->
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Galeria zdjęć zwierząt</h1>
  <img src="https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png" alt="lew">

 </body>
</html>

Rezultat

Zasobem internetowym odpowiedzialnym za wskazanie plików, które powinny zostać wykorzystane przez przeglądarkę internetową w celu utworzenia wersji OFFLINE przykładowego dokumentu HTML jest zasób internetowy "podstrona-01.manifest" znajdujący się pod adresem "https://webkod.pl/files/html/podstrona-01.manifest", dlatego do przykładowego elementu "html" został dodany atrybut "manifest" wraz z wartością "https://webkod.pl/files/html/podstrona-01.manifest".