Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

border-spacing

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości border-spacing

Za pomocą właściwości border-spacing możemy określić rozmiar odstępu pomiędzy kolumnami oraz wierszami interesującej nas tabeli HTML. Mowa tu o tabeli HTML (elemencie table), której właściwość border-collapse posiada wartość różną od wartości collapse.

Informacje dodatkowe

brak

Informacje techniczne o właściwości border-spacing

przeznaczenie
pozycja

dowolna

dziedziczenie

tak

wartość initial

0

wyjątki initial

table

animowanie

tak

Interpretacja właściwości border-spacing

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis wartości właściwości border-spacing

wzorzec wartości

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości border-spacing oraz z góry zdefiniowanego wzorca wartości możemy określić rozmiar odstępu pomiędzy kolumnami oraz wierszami interesującej nas tabeli HTML.

Składniki wzorca wartości właściwości border-spacing

Przykładowe zapisy

10px

10px 20px

20px

20px 10px

columns

Składnik columns jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości border-spacing. Składnik columns określa rozmiar odstępu pomiędzy kolumnami interesującej nas tabeli HTML.

rows

Składnik rows nie jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości border-spacing. Składnik rows określa rozmiar odstępu pomiędzy wierszami interesującej nas tabeli HTML.

Przykład

 border-spacing:15px 30px;
Przykładowa Tabela HTML
komórka - 1komórka - 2komórka - 3
komórka - 4komórka - 5komórka - 6
komórka - 7komórka - 8komórka - 9

Rozmiar odstępu pomiędzy kolumnami przykładowego elementu "table" wynosi 15 pikseli, natomiast rozmiar odstępu pomiędzy wierszami przykładowego elementu "table" wynosi 30 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu "table" została dodana właściwość "border-spacing" wraz z następującymi wartościami: "15px 30px".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   table {
    border-spacing:15px 30px;
    border:3px solid black;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   table > caption {
    padding:1em;
    background-color:#CCC;
   }

   table > tbody > tr > th {
    border:1px solid black;
    padding:1em;
   }

   table > tbody > tr > td {
    border:1px solid black;
    padding:1em;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <table>
   <caption>Przykładowa Tabela HTML</caption>
   <tbody>
    <tr>
     <th>komórka - 1</th>
     <td>komórka - 2</td>
     <td>komórka - 3</td>
    </tr>

    <tr>
     <th>komórka - 4</th>
     <td>komórka - 5</td>
     <td>komórka - 6</td>
    </tr>

    <tr>
     <th>komórka - 7</th>
     <td>komórka - 8</td>
     <td>komórka - 9</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>