Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

zawartość namacalna

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Wyjaśnienie

Do kategorii należą przede wszystkim elementy HTML, które mogą reprezentować treść, która po wyświetleniu w oknie przeglądarki internetowej może zostać przez nas zauważona. Do kategorii zawartość namacalna należy również zwykły tekst, czyli zawartość tekstowa składająca się z dowolnego ciągu znaków, lecz nie z samych białych znaków.

Elementy HTML należące do danej kategorii

 1. a
 2. abbr
 3. address
 4. article
 5. aside
 6. audio
 7. b
 8. bdi
 9. bdo
 10. blockquote
 11. button
 12. canvas
 13. cite
 14. code
 15. data
 16. dfn
 17. div
 18. dl
 19. em
 20. embed
 21. fieldset
 22. figure
 23. footer
 24. form
 25. h1
 26. h2
 27. h3
 28. h4
 29. h5
 30. h6
 31. header
 32. i
 33. iframe
 34. img
 35. input
 36. ins
 37. kbd
 38. keygen
 39. label
 40. main
 41. map
 42. mark
 43. meter
 44. nav
 45. object
 46. ol
 47. output
 48. p
 49. pre
 50. progress
 51. q
 52. ruby
 53. s
 54. samp
 55. section
 56. select
 57. small
 58. span
 59. strong
 60. sub
 61. sup
 62. table
 63. textarea
 64. time
 65. u
 66. ul
 67. var
 68. video
 69. TEKST
 1. Element audio należy do kategorii zawartość namacalna, lecz tylko wtedy gdy dany element audio posiada atrybut controls.
 2. Element dl należy do kategorii zawartość namacalna, lecz tylko wtedy gdy elementy dzieci danego elementu dl tworzą przynajmniej jedną powiązaną ze sobą tematycznie parę.
 3. Element input należy do kategorii zawartość namacalna, lecz tylko wtedy gdy dany element input nie posiada atrybutu type o wartości hidden.
 4. Element ol należy do kategorii zawartość namacalna, lecz tylko wtedy gdy elementem dzieckiem danego elementu ol jest przynajmniej jeden element li.
 5. Element ul należy do kategorii zawartość namacalna, lecz tylko wtedy gdy elementem dzieckiem danego elementu ul jest przynajmniej jeden element li.
 6. TEKST należy do kategorii zawartość namacalna, lecz tylko wtedy gdy ciąg znaków reprezentujący dany tekst nie składa się wyłącznie z białych znaków.