Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

:placeholder-shown

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie selektora :placeholder-shown

   :placeholder-shown { ... }
  

Selektor :placeholder-shown odwołuje się do każdego elementu HTML, którego cechy w danym momencie spełniają zasadę pseudoklasy :placeholder-shown.

Cechy elementu HTML spełniają zasadę pseudoklasy :placeholder-shown, gdy w danym momencie dany element HTML posiada treść wygenerowaną na podstawie wartości swojego atrybutu placeholder.

Dodatkowe techniczne informacje o selektorze :placeholder-shown

ograniczenie - elementy HTML
ograniczenie - właściwości CSS

brak

Przykładowa reguła CSS, selektor :placeholder-shown

input:placeholder-shown {
 background-color:red;
}

Wyjaśnienie przykładowej reguły CSS

   input:placeholder-shown { background-color:red; }
  
input:placeholder-shown

do każdego elementu input, który posiada treść wygenerowaną na podstawie wartości swojego atrybutu placeholder

background-color

dodaj właściwość CSS, która zmieni kolor tła elementu HTML

red

na barwę czerwoną

Kod źródłowy przykładowego dokumentu HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   input:placeholder-shown {
    background-color:red;
   }

   /* Dla przeglądarki internetowej Internet Explorer */
   input:-ms-input-placeholder {
    background-color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <label>
   Podaj dowolny ciąg znaków:
   <input type="text" placeholder="jakiś ciąg znaków">
  </label>

  <hr>

  <label>
   Podaj nazwę koloru:
   <input type="text" value="zielony">
  </label>

 </body>
</html>

Rezultat


Czerwony kolor tła ma tylko ten element "input", który posiada treść wygenerowaną na podstawie wartości swojego atrybutu "placeholder".

Interpretacja selektora :placeholder-shown

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz z przedrostkiem -ms- oraz od wersji 10

Interpretuje tylko zapis alternatywny ":-ms-input-placeholder".

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji selektora .